Ontdek COBRA

Wat is COBRA? 

COBRA staat voor coöperatie, reflectie en actie, met aandacht voor checks & balances. Deze principes bepalen de manier waarop de KU Leuven de kwaliteit van jouw opleiding continu ontwikkelt.

Hoe werkt COBRA?

De inhoudelijke discussie over onderwijskwaliteit opent COBRA op drie niveaus. Zowel in jouw opleiding als op de niveaus van de faculteit en universiteit denkt men na over onderwijs.  Studenten, docenten en andere medewerkers reflecteren er op problemen en formuleren actiepunten om deze aan te pakken. Dit doen ze in cycli van vier jaar, opgedeeld in een tweejarige zachte doorloop en een twee jaar durende harde doorloop.

Meer te weten komen?
Zou je graag het vierjaarlijks kwaliteitsrapport van jouw opleiding inkijken? In het onderwijsaanbod van de KU Leuven vind je voor elk studieprogramma een COBRA-fiche terug. Eenmaal ingelogd, kan je als student of personeelslid van onze universiteit ook aanvullende documenten raadplegen!