Financiële ondersteuning

Voor FO’s & Campusraden! 

Voor elk FO

VZW-Subsidies

Stura komt tussen in de neerleggingskosten bij de griffie, ook voor campusraden.

Textiel

FO’s krijgen korting op textiel voor hun leden. Wel vragen we het logo van Stura op het textiel te laten drukken.

Dit budget bedraagt €20 per FO-lid*

*De richtlijn voor tussenkomsten staat gelijk aan het aantal leden van het FO dat aanwezig mag zijn tijdens een gesloten AV.

Teambuilding

FO’s kunnen een tussenkomst aanvragen voor teambuildings die ze organiseren voor hun leden. Stura ontvangt graag enkele foto’s voor het jaarverslag.

Dit budget bedraagt €20 per FO-lid*

*De richtlijn voor tussenkomsten staat gelijk aan het aantal leden van het FO dat aanwezig mag zijn tijdens een gesloten AV.

Algemene Financiering

Transport

Transportkosten kunnen teruggevorderd worden in geval van:

1. Verplaatsingen in het kader van Stura
2. Verplaatsingen in het kader van het FO
3. Verplaatsingen naar facultaire vergaderingen

Let op: dit aanbod geldt enkel voor multi-campus FO's

Projectsubsidies

Hieronder vallen bijvoorbeeld activiteiten die een FO kan organiseren voor haar eigen leden of de bredere studentenpopulatie, alsook promotiemateriaal.

De projectsubsidies bestaan uit een totaalbudget over alle FO's heen. Individuele aanvragen worden al dan niet goedgekeurd door Stura.

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Er bestaan twee soorten FO’s: vzw’s en feitelijke verenigingen.

FO’s die vzw’s zijn kunnen het volledige bedrag aan vzw-subsidies, textiel en teambuilding in één keer aanvragen [o.b.v. de hierboven beschreven richtlijnen] en stellen hier een onkostennota voor op. Als een FO af wilt wijken van de richtlijn, kan ze een aanvraag indienen via info@stura.be 

Feitelijke verenigingen dienen voor elke activiteit een begroting in. Na de activiteit voorzien ze steeds een aparte onkostennota met originele bewijsstukken. Stura houdt dan voor hen bij hoeveel ondersteuning ze nog over hebben.

In ruil vragen we steeds dat de FO’s fotomateriaal en een verslagje aanleveren voor het jaarverslag.