Structuur

Studentenraad KU Leuven

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de vzw, het kantoor, de begroting, opvolging van de stafmedewerkers…, Ze zorgen ervoor dat de praktische zaken van de Studentenraad in orde zijn.

Dagelijks Bureau

Het Dagelijks Bureau (DaBu) verzorgt de dagelijkse werking van Stura. Zij staan dag en nacht klaar voor Stura en vormen de kern van onze Studentenraad.

Algemeen Bureau

Het Algemeen Bureau (AB) is het bredere team van Stura. Ze bestaat uit verschillende mandatarissen met elk hun eigen specialisatie en deeldomein. 

Stafmedewerkers

Een organisatie als Stura is natuurlijk niet compleet zonder haar staf. De stafmedewerkers en jobstudenten ondersteunen niet enkel het DaBu en het AB, maar zorgen ook voor de nodige vormingen en structurele organisatie binnen Stura.