Rectorverkiezingen

Binnenkort zullen er opnieuw rectorverkiezingen plaatsvinden aan KU Leuven. Zoals je zult merken, vergt de organisatie van de studentenstem heel wat werk. Toch leert het verleden ons dat dit alles behalve verspilde moeite is. Als een samenhangend blok heb je meer inspraak, meer inspraak om ons onderwijs én studentenleven beter te maken, one rector at a time.

Hieronder kan je alle informatie raadplegen van de afgelopen rectorverkiezing, in de loop van academiejaar 2024-2025 zal deze pagina worden aangevuld met nieuwe informatie.

Verkiezingen 2020-2021

Om de vier jaar vinden er in de lente rectorverkiezingen plaats. Professoren uit uiteenlopende disciplines, faculteiten en groepen nemen het dan tegen elkaar op. Niet alleen je studieadviseur, professoren of praktijkassistenten hebben daarbij stemrecht. Als studenten konden wij mee de uitkomst van deze strijd bepalen. Maar hoe ging dit allemaal in zijn werk? En wat houdt de rol die kandiaat-rectoren zo ambiëren eigenlijk in? Daar vertelden we je in de aanloop van de verkiezingen alles over. Als student kreeg je de mogelijkheid om via jouw FO je stem te laten horen.

Luc Sels
Onder de meesten van ons was Professor Sels reeds gekend, hij was immers de zittend rector. Vóór zijn mandaat als rector was hij van 2009 tot 2017 decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.
 
Jan Tytgat
Professor Tytgat -die zichzelf niet als tegenkandidaat, maar als alternatieve kandidaat omschreef- daagde zittend rector Sels uit. Tijdens de verkiezingsperiode stond hij aan het hoofd van de afdeling Toxicologie en Farmacologie binnen de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

De rectorverkiezing van 2016-2017 was een erg spannende race. Professor Sels won toen met 50,58% van zittend rector Professor Torfs. Met een verschil van minder dan twee procentpunt werd de uitkomst van de strijd bepaald. Dit betekent dat een kleine groep een groot verschil kan maken! Zeker als studenten kunnen wij doorwegen als we ons goed organiseren. Wij vertegenwoordigen namelijk zo’n 10% van het totaal aantal stemmen. Voor kandidaten is het dan ook erg belangrijk om fans te hebben in elk van de stemgerechtigde groepen.

Zoals bij voorgaande rectorverkiezingen organiseerde Stura een intern én een extern debat in de weken voor de verkiezing. Kandidaten konden tijdens deze debatten hun standpunten verder toelichten en op vragen van de studenten antwoorden.

Het intern debat, dat op vrijdag 30 april 2021 plaatsvond, werd georganiseerd voor de leden van de Algemene Vergadering. Tijdens dit debat kon de AV al haar vragen kwijt.

Het extern debat dat plaatsvond op maandag 26 april 2021 was bedoeld voor het bredere publiek, namelijk alle studenten van de KU Leuven. Het debat werd gemodereerd door Wim de Vilder. Je kan dit debat hier terugkijken!

Elke student aan de KU Leuven kreeg de kans om mee te stemmen voor de nieuwe Rector. Zij hoefden echter niet allemaal zelf naar de stembus te gaan. De Algemene Vergadering koos er namelijk voor om te werken met kiespersonen, welke eerlijk verdeeld werden over de studentenaantallen van de faculteiten. Zo kreeg de kleinere faculteit Theologie en Religiewetenschappen bijvoorbeeld 3 van de 332 kiespersonen voor hun facultaire studentenstem, terwijl de faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologische Wetenschappen er 30 kreeg op het totaal.

Het stemmen verliep via Facultaire Congressen, die door de studentenvertegenwoordigers van elke faculteit werden georganiseerd. Op deze congressen vond een discussie plaats, waarna studenten in staat waren om een weloverwogen stem uit te brengen. De rectorkandidaat die op een Facultair congres de meeste stemmen behaalde kreeg vervolgens alle studentenstemmen die de vertegenwoordigers van die faculteit mochten uitbrengen. Als we teruggrijpen naar het bovenstaande voorbeeld, betekende dit dat als jij een student Criminologie bent en op jouw Facultair congres een stem hebt uitgebracht, er 30 van de 332 studentenstemmen gaan naar de rectorkandidaat die op de stemming van dat congres de meerderheid behaalde.

Studenten die aan meer dan één faculteit studeerden, brachten hun stem uit op het Facultair congres van de faculteit waar zij de meeste studiepunten opnamen.

De KU Leuven is een universiteit vol bruisend talent en mogelijkheden. Ze zit bij de top van de Europese universiteiten en is ze met haar meer dan 60.000 studenten de grootste van Vlaanderen. Om de vier jaar krijgt iedereen werkzaam of studerend aan de de KU Leuven de mogelijkheid om het centraal beleid van de instelling te (her)verkiezen. Dan wordt de vraag gesteld wie de rode baret kan dragen tijdens de opening van het academiejaar en andere plechtige gelegenheden van de universiteit.

Naar traditie maken ook de studenten op dat moment een reflectie van de universiteit en haar beleidstraject. De laatste is terug te vinden in onderstaand memorandum. Deze tekst gaat in op een zeer breed gamma aan  onderwerpen: van mentaal welzijn tot onderwijsbeleid tot structurele topics. Om de studentenstem zo krachtig en luid mogelijk te laten weerklinken, stelde de Studentenraad KU Leuven deze tekst samen met alle facultaire overlegorganen en de campusraden aan de KU Leuven en werd er rechtstreeks vanuit de studenten input verzameld. Vele gesprekken gingen deze gedragen tekst vooraf.

Lees de volledige speerpuntentekst 2021-2025 hieronder!

Om versnippering van ons stemblok te vermijden, stemmen studentenvertegenwoordigers voortdurend met elkaar af. Zij werkten een Verkiezingsreglement uit dat mee de manier bepaalde waarop studenten hun stem konden uitbrengen. Denk aan het aantal kiespersonen dat elke fractie kreeg. Er studeren bijvoorbeeld heel wat meer Burgerlijk Ingenieurs dan Kerkjuristen aan de KU Leuven. Ook bogen zij zich over de vraag of studenten bijvoorbeeld voor dezelfde kandidaat moeten stemmen tijdens een tweede of derde stemronde. De eerste ronde levert namelijk niet altijd een absolute meerderheid op voor een bepaalde kandidaat. Al dit sleutelen aan verkiezingsprocedures gebeurde voornamelijk in de werkgroep rectorverkiezingen. Hierin zetelden leden van Stura en vertegenwoordigers uit elke FO-fractie, van de economen van StEB tot de wetenschappers van OOR en filosofen van NFK. Zij koppelden regelmatig terug naar de Algemene Vergadering. Na enkele maanden van aanpassen en verder verfijnen, verscheen het Kiesreglement voor een laatste keer op de AV. Het debat werd geopend. Leden uitten hun bedenkingen, stelden vragen en keurden het reglement goed wanneer ze akkoord gingen. Na de goedkeuring van de AV ging het reglement naar de Academische Raad voor een verdere behandeling. Bekijk hieronder het goedgekeurd Verkiezingsreglement voor de Studentenstem voor de verkiezing van 2021.
De Rector voor 2021-2025 werd bekendgemaakt op 11 mei 2021. 
Alle kiespersonen vertrokken die dag (digitaal) naar de stembus. De stemmen werden geteld: Prof. Sels werd met 63,9% van de stemmen herverkozen tot rector van de KU Leuven voor een beleidstermijn van vier jaar.
 
Stura bedankte beide kandidaten voor de interessante debatten en goede medewerking.
Hiernaast bedankten we onze FO’s, de campusraden én elke student die een stem heeft uitgebracht via een Facultair Congres voor hun inzet. 
 
We legden als Studentenraad ons vertrouwen op een constructieve samenwerking met Rector Sels.