Rectorverkiezingen 2021

Rectorverkiezingen 2021

Algemeen

Om de vier jaar vinden er in de lente rectorverkiezingen plaats. Professoren uit uiteenlopende disciplines, faculteiten en groepen nemen het dan tegen elkaar op. Niet alleen je studieadviseur, professoren of praktijkassistenten hebben daarbij stemrecht. Als studenten kunnen wij mee de uitkomst van deze strijd bepalen! Maar hoe gaat dit allemaal in zijn werk? En wat houdt de rol die deze kandiaat-rectoren zo ambiëren eigenlijk in? Daar vertellen we je in de aanloop van de verkiezingen alles over. Hou regelmatig deze pagina in de gaten en blijf zo volledig op de hoogte, want ook jij krijgt de mogelijkheid om via jouw FO je stem te laten horen!

Het belang van de studentenstem

De vorige rectorverkiezing (2016-2017) was een spannende race. Professor Sels won met 50,58% van zittend rector Professor Torfs. Met een verschil van minder dan twee procentpunt werd de uitkomst van de strijd bepaald. Dit betekent dat een kleine groep een groot verschil kan maken! Zeker als studenten kunnen wij doorwegen als we ons goed organiseren. Wij vertegenwoordigen namelijk zo’n 10% van het totaal aantal stemmen. Voor kandidaten is het dan ook erg belangrijk om fans te hebben in elk van de stemgerechtigde groepen.

De Rectordebatten
Zoals bij de vorige rectorverkiezingen organiseert Stura een intern én een extern debat in de weken voor de verkiezing. Kandidaten kunnen tijdens deze debatten hun standpunten verder toelichten en op vragen van de studenten antwoorden. Het intern debat, dat op vrijdag 30 april plaats zal vinden, wordt georganiseerd voor de leden van de Algemene Vergadering. Tijdens dit debat kan de AV al haar vragen kwijt. Het extern debat, dat plaats zal vinden op maandag 26 april, is bedoeld voor het bredere publiek, namelijk alle studenten van de KU Leuven. Hou deze datum dus alvast vrij in je agenda! Het is nog niet zeker of de debatten volledig online georganiseerd zullen worden of dat er een hybride mogelijkheid gaat zijn. De debatten zullen in ieder geval al gelivestreamd worden, zodat studenten dit ook thuis of vanuit hun campus kunnen volgen. Om de studenten die online zullen meevolgen een evenwaardige kans te geven om vragen te stellen, zal het stellen van vragen volledig online gebeuren.
De kandidaten
Luc Sels
Onder de meesten van ons is Professor Sels reeds gekend, hij is immers de zittend rector. Vóór zijn mandaat als rector was hij van 2009 tot 2017 decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Jan Tytgat
Professor Tytgat -die zichzelf niet als tegenkandidaat, maar als alternatieve kandidaat omschrijft- daagt zittend rector Sels uit. Momenteel staat hij aan het hoofd van de afdeling Toxicologie en Farmacologie binnen de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.
Facultaire Congressen
Elke student aan de KU Leuven krijgt de kans om mee te stemmen voor de nieuwe Rector. Maar maak je geen zorgen, je zal niet zelf naar de stembus moeten gaan. De Algemene Vergadering heeft er namelijk voor gekozen om te werken met kiespersonen, welke eerlijk verdeeld zijn over de studentenaantallen van de faculteiten. Zo krijgt de kleinere faculteit Theologie en Religiewetenschappen bijvoorbeeld 3 van de 332 kiespersonen voor hun facultaire studentenstem, terwijl de faculteit Rechtsgeleerdheid er 30 krijgt op het totaal.

Het stemmen zal verlopen via een Facultair Congres, welke door de studentenvertegenwoordigers van jouw Faculteit wordt georganiseerd. Op dit congres zal een discussie plaatsvinden, waarna je in staat bent om een weloverwogen stem uit te brengen. De rectorkandidaat die op het Facultair congres van jouw faculteit de meeste stemmen behaalt krijgt vervolgens alle studentenstemmen die jouw vertegenwoordigers mogen uitbrengen. Als we teruggrijpen naar het bovenstaande voorbeeld, betekent dit dat als jij een student Criminologie bent en op jouw Facultair congres een stem hebt uitgebracht, er 30 van de 332 studentenstemmen gaan naar de rectorkandidaat die op de stemming van jouw congres de meerderheid behaalde.

Studeer je aan meer dan één faculteit? Dan mag jij jouw stem uitbrengen op het Facultair congres van de faculteit waar jij de meeste studiepunten opneemt. Surf binnenkort zeker nog eens naar deze pagina, want de data van de Facultaire Congressen worden nog bekendgemaakt!
Wanneer vindt het congres van mijn Faculteit plaats?
Een Bijzonder Verkiezingsreglement voor de studentenstem

Om versnippering van ons stemblok te vermijden, stemmen studentenvertegenwoordigers voortdurend met elkaar af. Zij werkten een Verkiezingsreglement uit dat mee de manier bepaalt waarop studenten hun stem gaan kunnen uitbrengen. Denk aan het aantal kiespersonen dat elke fractie krijgt. Er studeren bijvoorbeeld heel wat meer Burgerlijk Ingenieurs dan Kerkjuristen aan de KU Leuven. Ook buigen zij zich over de vraag of studenten bijvoorbeeld voor dezelfde kandidaat moeten stemmen tijdens een tweede of derde stemronde. De eerste ronde levert namelijk niet altijd een absolute meerderheid op voor een bepaalde kandidaat.

Al dit sleutelen aan verkiezingsprocedures gebeurde voornamelijk in de werkgroep rectorverkiezingen. Hierin zetelen leden van Stura en vertegenwoordigers uit elke FO-fractie, van de economen van StEB tot de wetenschappers van OOR en filosofen van NFK. Zij koppelen regelmatig terug naar de Algemene Vergadering. Na enkele maanden van aanpassen en verder verfijnen, verscheen het Kiesreglement voor een laatste keer op de AV. Het debat wordt geopend. Leden uiten hun bedenkingen, stellen vragen en keuren het reglement goed wanneer ze akkoord gaan. Na de goedkeuring van de AV ging het reglement naar de Academische Raad voor een verdere behandeling.

Klik op de balk hieronder om het goedgekeurd Verkiezingsreglement voor de Studentenstem te bekijken.

Zoals je al merkt, vergt de organisatie van de studentenstem heel wat werk. Toch leert het verleden ons dat dit alles behalve verspilde moeite is. Als een samenhangend blok heb je meer inspraak, meer inspraak om ons onderwijs én studentenleven beter te maken, one rector at a time.
Wegwijs in de rectorverkiezingen: filmpje
Video afspelen
Overzicht van belangrijke data
Timing publiek (3)