Facultaire Overlegorganen

De Algemene Vergadering (AV) van Stura bestaat naast de leden van het Sturateam uit studentenvertegenwoordigers van alle zestien faculteiten van KU Leuven. De vertegenwoordigers van een faculteit samen noemen we een facultair overlegorgaan (FO). Elk FO vertegenwoordigt de studenten van hun respectievelijke faculteit. Naast de vertegenwoordiging van en terugkoppeling naar de achterban, staan zij ook in voor de facultaire vertegenwoordiging. Zo zetelt de voorzitter van ieder FO in het Faculteitsbestuur van hun eigen faculteit, waardoor de studenten ook op facultair niveau adequaat vertegenwoordigd worden. Via allerlei kanalen, zoals Open Onderwijsvergaderingen (OOV’s), verzamelen FO-leden de input van de studenten. Aan de hand van die input en hun eigen kennis vertegenwoordigen zij hun studenten met gestaafde standpunten en dossiers. 

Humane Wetenschappen

Canonica

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

CORaaL

Faculteit Letteren

FOPP

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

FORS

Faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologische Wetenschappen

FOSO

Faculteit Sociale Wetenschappen

Katechetika

Faculteit Theologie & Religiewetenschappen

NFK

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

StEB

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Biomedische Wetenschappen

FAGO

Faculteit Geneeskunde

FO Farma

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

FOLK

Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen

Wetenschap en Technologie

LBK

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

OOR

Faculteit Wetenschappen

StAr

Faculteit Architectuur

StII

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

VTK

Faculteit Ingenieurswetenschappen