Standpunten & updates

Standpunt

Studentenraad KU Leuven pleit voor een maximale inzet van lesopnames waar mogelijk. Lees de standpuntnota hieronder:

(AV 10/12/2021)

Hoewel menstruatieproducten een basisproduct zijn voor elke persoon die menstrueert, worden deze op de KU Leuven nog niet gratis aangeboden. Menstruatie-armoede en een verhoogd stressniveau kunnen daarvan het gevolg zijn. De AV pleit daarom voor gratis menstruatieproducten in elke sanitaire ruimte van de KU Leuven en wil dit ook aanmoedigen binnen de associatie KU Leuven. Twaalf procent van de Vlaamse meisjes en vrouwen heeft immers al problemen gehad met het betalen van menstruatieproducten en vijf procent heeft daardoor gespijbeld (Caritas Vlaanderen, 2019). KU Leuven kan als instelling en deel van onze samenleving een voortrekkersrol spelen in de bestrijding van menstruatie-armoede door menstruatieproducten gratis aan te bieden, iets wat uiteindelijk een kleine kost blijkt. Lees het volledige rapport hieronder:
Studentenparticipatie Studentenparticipatie is een van de belangrijkste pijlers aan de KU Leuven om goed en inclusief beleid te kunnen voeren. Het is geen verrassing dat de studentengemeenschap wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Hierop zetten wij, samen met de facultaire overlegorganen, steeds in. Deze nota, geschreven in het kader van de instellingsreview (zie infra), schuift naar voor hoe de studentenvertegenwoordiging studenten met verschillende achtergronden opneemt in haar werking, op welke manier ze hun stem laat klinken en hoe de vertegenwoordiging bijdraagt aan het thema ‘diversiteit en inclusie’. Lees het volledige rapport hieronder:   Instellingsreview? Om de onderwijskwaliteit aan KU Leuven te blijven garanderen en verbeteren, wordt er veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Misschien heb je als student al eens meegedaan aan een COBRA-gesprek voor je opleiding. Maar dit jaar zal ook de instellingsreview plaatsvinden… Wat is het? KU Leuven krijgt dit jaar bezoek van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Zij zullen de kwaliteit van het onderwijsbeleid aan KU Leuven bekijken, alsook bepalen waar ruimte is voor verbetering. Als voorbereiding hierop werd er een kritische reflectie gemaakt met behulp van studenten, docenten en medewerkers. Deze kan je hier bekijken. Hoe werkt het? Op maandag 22 november 2021 kwam een internationale commissie langs voor een verkennend locatiebezoek, waar zij een beeld vormden van KU Leuven en haar context. In maart 2022 kwamen zij terug met gerichte onderzoeksvragen om de kwaliteit van KU Leuven verder te beoordelen. In het hele proces waren wij als studenten ook vertegenwoordigd op de verschillende raden van de KU Leuven en tijdens de locatiebezoeken.