Kom bij Stura!

Wacht, wie?

Stura is de officiële studentenraad van de KU Leuven. Wij vertegenwoordigen alle 60.000 studenten aan alle campussen van de KU Leuven. Via studentenvertegenwoordigers op iedere faculteit verzamelen we de meningen van studenten Deze input nemen we mee om samen met de KU Leuven ons onderwijs te optimaliseren.

Mandataris, wat is dat?

Een mandataris bij Stura is een vrijwilliger die zich inzet om de stem van de student te verkondigen op tal van vergaderingen. Als je bijvoorbeeld mandataris Diversiteit & Inclusie bent, ga je naar de diversiteitsraad en werk je mee in enkele werkgroepen daarrond. Over de afgelopen jaren schaarden onze mandatarissen zich achter dossiers als de mijlpaal en deliberatiepakket, de ijkingstoetsen, docentenevaluaties en nog een hele boel andere zaken.

Ik heb misschien interesse in Stura!

Ik kom bij Stura!

Mandatenlijst

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mandaten binnen Stura. Bij ieder mandaat is een fiche toegevoegd, waar je meer informatie vindt over de inhoud, taken en verwachtingen die bij het mandaat komen kijken. Die fiche vind je onder ‘Meer Info’.

Dagelijks Bureau

Voorzitter

Als voorzitter ben je het hoofd van de Studentenraad. Je zorgt er dus voor dat Stura blijft draaien. Als voorzitter zetel je in het Gemeenschappelijk bureau met de Rector en Vicerectoren.

Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter neem je enerzijds een volwaardige ondersteuning van de voorzitter op. Anderzijds zorg je voor een aangename werksfeer binnen het team. De ondervoorzitter zetelt onder meer in de Academische Raad.

Algemeen Beheerder

Als Algemeen Beheerder ben je verantwoordelijk voor de vzw achter de Studentenraad KU Leuven. Je staat onder andere in voor de financiën en infrastructuur.

Campuscoördinator

Als Campuscoördinator (CaCo) zorg je ervoor dat iedere campus op een gegronde manier vertegenwoordigd wordt binnen Stura.

Academische Raad

Als Mandataris Academische Raad vertegenwoordig je alle KU Leuven studenten in de Academische Raad. Je werkt rond de langetermijnvisie van de KU Leuven en neemt een belangrijke taak op in het Dagelijks Bureau van de Studentenraad. Verder ben je een luisterend oor voor de bezorgdheden van de FO-voorzitters uit jouw groep. 

Algemeen Bureau

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is de draaischijf van het Onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Hier worden adviezen geformuleerd naar de Academische Raad. Als mandataris Onderwijsraad zetel je in verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld rond het OER of de mijlpaal.

Internationaal

Als mandataris internationaal creëer je een universiteit waar internationale studenten zich welkom voelen. Je zetelt onder meer in de Raad voor Internationaal Beleid (RIB) en de Interfacultaire Raad voor Ontwikelingssamenwerking (IRO).

UNA Europa

Als mandataris UNA Europa sta je in voor de vertegenwoordiging van de KU Leuven studenten in onder andere de UNA Europa Student Board. Binnen dit mandaat werk je veel samen met de mandatarissen Internationaal.

Duurzaamheid

Als mandataris Duurzaamheid sta je in voor de KU Leuven als duurzame instelling. Samen met onder meer dienst Duurzaamheid ga je op zoek naar mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Je zetelt in de Duurzaamheidsraad, alsook in verschillende adviesorganen en -commissies.

Diversiteit & Inclusie

Als mandataris Diversiteit & Inclusie doe je de inspanning om een meer inclusieve universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuven studenten te verdedigen in de Diversiteitsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies

Cultuur

Als mandataris Cultuur zetel je onder meer in de Commissie Kunst, Cultuur en Erfgoed (CKE) van de KU Leuven. Deze commissie staat in voor het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen aan het beleid inzake
cultuurbeleid en budgetbesteding. 

Educatieve Master

Als mandataris Educatieve Master coördineer je de vertegenwoordiging van de studenten Educatieve Master. Je zetelt in verschillende organen namens de Studentenraad.

ICTS

Als mandataris ICTS sta je in voor de vertegenwoordiging van studenten in de verschillende adviesraden en beslissingsorganen die prioriteiten omtrent ICT in onderwijs op korte en langere termijn vastleggen.

Stuvo

Als mandataris studentenvoorzieningen (Stuvo) zetel je in de decretale Stuvoraad, alsook andere vergaderingen die zich buigen over het leven van de KU Leuvenstudent. Daarbij onderhoud je contacten met alle campussen en deelstuvo’s. 

FAQ

Ben je student aan de KU Leuven, en neem je minstens 15 ECTS op? Dan kan je mandataris worden! Je moet echter ook verkozen worden door de Algemene Vergadering. Ervaring in een POC of op Facultair niveau is zeker een pluspunt, maar geen vereiste om je kandidaat te stellen. 

Als mandataris ga je naar vergaderingen die relevant zijn voor je mandaat. Dit aantal varieert sterk naargelang welk mandaat je wilt doen. Daarnaast zal je waar nodig een nota schrijven voor de Algemene Vergadering (AV). Dit is een bespreking van een onderwerp waarbij de AV een discussie houdt en nadien een standpunt inneemt. Jouw taak is het geven van de nodige context over het onderwerp en het beantwoorden van eventuele vragen tijdens de discussie. Tot slot word je verwacht meestal aanwezig te zijn op het Algemeen Bureau (maandagavond om de twee weken) en op de Algemene Vergadering (vrijdagavond om de twee weken). 

Je zal jezelf presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering en nadien een paar inhoudelijke vragen beantwoorden. Je krijgt hiervoor voorbereidingstijd. Het neutraal kiescomité leidt de verkiezingen in goede banen. Dit bestaat uit personen van het huidige team van Stura alsook leden van de Algemene Vergadering. Zodra je verkozen bent, maak je deel uit van het Algemeen Bureau. 

De deadline om je kandidaat te stellen ligt acht dagen voor de eigenlijke verkiezing, 18u00. Je kan tijdens elke AV van het academiejaar opkomen voor een mandaat. De kalender van de AV’s vind je hier terug. Als je op wilt komen dien je je kandidatuur in via kiescomite@stura.be met de vermelding “Kandidatuur [mandaat] [academiejaar] [voornaam] [achternaam]” in het onderwerp van de mail.

Je kandidatuur bevat je CV, met daarbij een korte motivatiebrief waarin je toelicht waarom je een bepaald mandaat wilt uitoefenen.

Om de verkiezingen in goede banen te leiden schrijft het kiesreglement van Stura voor dat een kiescomité wordt geïnstalleerd. Zij ontvangt de kandidaturen via kiescomite@stura.be, communiceert deze naar de Algemene Vergadering en stelt de verkiezingsvragen op.

Het kiescomité bestaat uit drie leden: twee ontslagnemend DaBu-leden en een AV-lid. Het kiescomité voor de verkiezingen van academiejaar 2023-2024 bestaat momenteel uit:

  • Andreas Vandingenen (Ontslagnemend DaBu)
  • Matthias D’helft (Ontslagnemend DaBu)
  • Ian Mertens (VTK)
 

De AV bekrachtigde huidig kiescomité op 3 mei 2024.