Kom bij Stura!

Had jij doorheen het jaar het gevoel dat het beter kon bij KU Leuven?
Wil jij…
👉 Meewerken aan een betere universiteit voor elke student?
👉 Mee de stem zijn van meer dan 60.000 studenten?
👉 Invloed hebben op wat er aan de KU Leuven gebeurt?
👉 Terechtkomen in een hecht en divers team?
 
Dan is Stura echt iets voor jou! 🤩
 

Welke functie past nu het best bij jou? Kom erachter op zaterdag 1 mei!

Je bent meer dan welkom om eens binnen te springen op onze Discord server, waar je vragen kan stellen over álle functies binnen Stura of gewoon om een gezellig babbeltje te slaan met het huidig team. 😉
 
De eerste 50 aanwezigen krijgen bovendien een toffe goodie van Stura!
Genoeg redenen om even te komen kijken, toch?
 
We zien je daar!

💙

Wacht, wie?

De Studentenraad KU Leuven is de officiële studentenraad van de universiteit KU Leuven. Wij vertegenwoordigen alle studenten van de KU Leuven op alle campussen in Vlaanderen. We vormen de spreekbuis van de studenten op gebied van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en duurzaamheid, zowel binnen de universiteit als op Vlaams niveau.
Op deze manier ijveren we ervoor dat alle studenten in een aangename omgeving van democratisch en kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten. Onze mandatarissen scharen zich achter dossiers zoals de mijlpaal en het deliberatiepakket, de ijkingstoets, docentenevaluaties en vele andere. Via studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten verzamelen we de mening van alle studenten en werken op basis hiervan samen met de KU Leuven om ons onderwijs te optimaliseren.

Mandataris, wat is dat?

Een mandataris bij Stura is een vrijwilliger die zich inzet om de stem van de student te verkondigen op tal van vergaderingen. Als je bijvoorbeeld mandataris Diversiteit bent, dan ga je naar de diversiteitsraad en de werkgroepen die daar onder vallen.

Hoe kom ik bij Stura?

  • Je kunt je kandidatuur indienen door je CV en motivatiebrief te mailen naar kiescomite@stura.be.
  • Deadline: acht dagen voor de volgende AV, 1 juli 2022.
  • In het onderwerp vermeld je “Kandidatuur mandaat [Academiejaar] – voornaam achternaam“.
  • Je kan je voor élk mandaat kandidaat stellen.
  • Vragen? Stuur een mailtje naar werving@stura.be

Mandatenlijst

Hieronder geven we graag een overzicht van de mandaten bij de Studentenraad KU Leuven. Bij elk mandaat hoort ook een mandaatprofiel waar je meer informatie vindt over wat het mandaat precies inhoudt en wat je ervan kunt verwachten. Klik op het mandaat om deze te bekijken; achter de functienaam vind je hoeveel plekken er nog zijn voor dit mandaat. 

Dagelijks Bureau

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van de Studentenraad. Je zorgt er dus voor dat de Studentenraad draaiende blijft. De voorzitter zetelt in het Gemeenschappelijk bureau met de Rector en Vicerectoren.

Campuscoördinator

Als Campuscoördinator zorg je ervoor dat de Studentenraad KU Leuven álle studenten op alle campussen aan de KU Leuven voldoende vertegenwoordigt.

Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter neem je enerzijds een volwaardige ondersteuning van de voorzitter op. Anderzijds zorg je voor een aangename werksfeer binnen het team. De ondervoorzitter zetelt in de Academische Raad.

Academische Raad (1 plek vrij - BMW)

Als Mandataris Academische Raad vertegenwoordig je alle KU Leuven studenten in de Academische Raad. Je werkt rond de langetermijnvisie van de KU Leuven en neemt een belangrijke taak op in het bureau van de Studentenraad. Verder ben je een luisterend oor voor de bezorgdheden van de FO-voorzitters uit jouw groep.

Algemeen Beheerder

Als Algemeen Beheerder ben je verantwoordelijk voor de vzw achter de Studentenraad KU Leuven. Je staat onder andere in voor de financiën en infrastructuur.

Algemeen Bureau

Onderwijsraad (3 plekken vrij)

De Onderwijsraad is de draaischijf van het Onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Hier worden adviezen geformuleerd naar de Academische Raad. Als mandataris Onderwijsraad zetel je in verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld rond het OER of de mijlpaal.

Internationaal (1 plek vrij)

Als mandataris internationaal creëer je een universiteit waar internationale studenten zich welkom voelen. Je zetelt in de Raad voor Internationaal Beleid (RIB) en de Interfacultaire Raad voor Ontwikelingssamenwerking (IRO).

UNA Europa (2 plekken vrij)

Als mandataris UNA Europa sta je in voor de vertegenwoordignig van de KU Leuven-studenten in onder andere de UNA Europa Student Board. Binnen dit mandaat werk je veel samen met de mandatarissen Internationaal.

Duurzaamheid (1 plek vrij)

Als mandataris Duurzaamheid doe je de inspanning om een duurzamere universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuven studenten te verdedigen in de Duurzaamheidsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies.

Diversiteit & Inclusie

Als mandataris Diversiteit & Inclusie doe je de inspanning om een meer inclusieve universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuven studenten te verdedigen in de Diversiteitsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies

Cultuur

Als mandataris Cultuur zetel je in de Commissie Kunst, Cultuur en Erfgoed (CKE) van de KU Leuven. Deze commissie staat in voor het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen aan het beleid inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Hiernaast ben je mee verantwoordelijk voor het eeuwfeest dat doorgaat in 2025.

Educatieve Master (2 plekken vrij)

Als mandataris Educatieve Master coördineer je de vertegenwoordiging van de studenten Educatieve Master. Je zetelt in verschillende organen namens de Studentenraad.

ICTS

Als mandataris ICTS sta je in voor de vertegenwoordiging van studenten in de verschillende adviesraden en beslissingsorganen die prioriteiten omtrent ICT in onderwijs op korte en langere termijn vastleggen.

Stuvo

Als mandataris studentenvoorzieningen (Stuvo) zetel je in de decretale Stuvoraad, alsook in andere vergaderingen die te maken hebben met het beleidsdomein 'leven'. Je onderhoud contacten met alle campussen en deelstuvo's.

FAQ

Ben je student aan de KU Leuven? Dan kan je mandataris worden! Je moet echter ook verkozen worden door de Algemene Vergadering. Ervaring in een POC of op Facultair niveau is zeker een pluspunt, maar voor de meeste mandaten geen vereiste om je kandidaat te stellen. 

Als mandataris ga je naar vergaderingen die relevant zijn voor je mandaat. Dit aantal varieert sterk naargelang welk mandaat je wilt doen. Daarnaast zal je waar nodig een nota schrijven voor de Algemene Vergadering (AV). Dit is een bespreking van een onderwerp waarbij de AV een discussie houdt en nadien een standpunt inneemt. Jouw taak is het geven van de nodige context over het onderwerp en het beantwoorden van eventuele vragen tijdens de discussie. Tot slot word je verwacht meestal aanwezig te zijn op het Algemeen Bureau (maandagavond om de twee weken) en op de Algemene Vergadering (vrijdagavond om de twee weken). 

Je zal jezelf presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering en nadien een paar inhoudelijke vragen beantwoorden. Je krijgt hiervoor voorbereidingstijd. Het neutraal kiescomité leidt de verkiezingen in goede banen. Dit zijn een paar personen die deels uit de huidige ploeg komen en deels uit de Algemene Vergadering. eens je verkozen bent, ben je lid van het Algemeen Bureau. Dit ‘is’ Stura. 

De deadline om je kandidaat te stellen ligt acht dagen voor de eigenlijke verkiezing. De volgende verkiezingsAV voor een mandaat in academiejaar 2022-2023 zal plaatsvinden op 1 juli 2022. Als je dan op wilt komen dien je je kandidatuur uiterlijk acht dagen op voorhand in via kiescomite@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2022-2023 voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

Je kandidatuur omvat je CV en een motivatiebrief waarin je toelicht waarom je een bepaald mandaat zou willen doen.