Kom bij Stura!

Had jij doorheen het afgelopen jaar het gevoel dat het beleid beter kon?
Wil jij…
👉 Meewerken aan een betere universiteit na de pandemie?
👉 Mee de stem zijn van meer dan 60.000 studenten?
👉 Invloed hebben op wat er aan de KU Leuven gebeurt?
👉 Terechtkomen in een hecht en divers team?
Dan is Stura echt iets voor jou! 🤩
 
Klik hier om de opname van de eerste wervingsavond (28 april 2021) te bekijken, waar alles wat je moet weten over Stura wordt besproken!  

Welke functie past nu het best bij jou? Kom erachter op zaterdag 1 mei!

Je bent meer dan welkom om eens binnen te springen op onze Discord server, waar je vragen kan stellen over álle functies binnen Stura of gewoon om een gezellig babbeltje te slaan met het huidig team. 😉
 
De eerste 50 aanwezigen krijgen bovendien een toffe goodie van Stura!
Genoeg redenen om even te komen kijken, toch?
 
We zien je daar!

💙

Wacht, wie?

De Studentenraad KU Leuven is de officiële studentenraad van de universiteit KU Leuven. Wij vertegenwoordigen alle studenten van de KU Leuven op alle campussen in Vlaanderen. We vormen de spreekbuis van de studenten op gebied van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en duurzaamheid, zowel binnen de universiteit als op Vlaams niveau.
Op deze manier ijveren we ervoor dat alle studenten in een aangename omgeving van democratisch en kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten. Onze mandatarissen scharen zich achter dossiers zoals de mijlpaal en het deliberatiepakket, de ijkingstoets, docentenevaluaties en vele andere. Via studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten verzamelen we de mening van alle studenten en werken op basis hiervan samen met de KU Leuven om ons onderwijs te optimaliseren.

Mandataris, wat is dat?

Een mandataris bij Stura is een vrijwilliger die zich inzet om de stem van de student te verkondigen op tal van vergaderingen. Als je bijvoorbeeld mandataris Diversiteit bent, dan ga je naar de diversiteitsraad en de werkgroepen die daar onder vallen.

Hoe kom ik bij Stura?

  • Je kunt je kandidatuur indienen door je CV en motivatiebrief te mailen naar kiescomite@stura.be.
  • Deadline: acht dagen voor de volgende AV. Er gaat tweewekelijks een AV door. 
  • In het onderwerp vermeld je “Kandidatuur mandaat 2021-2022 – voornaam achternaam“.
  • Je kan je voor élk mandaat kandidaat stellen.
  • Vragen? Stuur een mailtje naar werving@stura.be

Mandatenlijst

Hieronder geven we graag een overzicht van de mandaten bij de Studentenraad KU Leuven. Bij elk mandaat hoort ook een mandaatprofiel waar je meer informatie vindt over wat het mandaat precies inhoudt en wat je ervan kunt verwachten. Klik op het mandaat om deze te bekijken. 

Dagelijks Bureau

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van de Studentenraad. Je zorgt er dus voor dat de Studentenraad draaiende blijft. De voorzitter zetelt in het Gemeenschappelijk bureau met de Rector en Vicerectoren.

Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter neem je enerzijds een volwaardige ondersteuning van de voorzitter op. Anderzijds zorg je voor een aangename werksfeer binnen het team. De ondervoorzitter zetelt in de Academische Raad.

Algemeen Beheerder

Als Algemeen Beheerder ben je verantwoordelijk voor de vzw achter de Studentenraad KU Leuven. Je staat onder andere in voor de financiën en infrastructuur.

Campuscoördinator

Als Campuscoördinator zorg je ervoor dat de Studentenraad KU Leuven álle studenten op alle campussen aan de KU Leuven voldoende vertegenwoordigt.

Academische Raad

Als Mandataris Academische Raad vertegenwoordig je alle KU Leuven studenten in de Academische Raad. Je werkt rond de langetermijnvisie van de KU Leuven en neemt een belangrijke taak op in het bureau van de Studentenraad.

Groepsbestuurder

Als groepsbestuurder ben je een luisterend oor voor de problemen en bezorgdheden van de FO-voorzitters uit jouw groep. Je organiseert regelmatig een groepsoverleg om hen te informeren, maar vooral ook om hen samen te brengen en een onderlinge band te creëren.

Bestuurder KU Leuven

Als mandataris Bestuurder KU Leuven vertegenwoordig je de studenten in de Raad van Bestuur van de KU Leuven. Deze houdt zich bezig met het bedrijfsmatige beleid van de universiteit en bepaalt de globale strategie van de KU Leuven.

Extern

Als mandataris Extern sta je in voor de communicatie tussen Stura en externe partners.Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de KU Leuven studenten op op het niveau van de Associatie KU Leuven en op Vlaams niveau via het Bureau en de AV van VVS, de Vlaamse Vereniging voor Studenten.

Stuvo

Als mandataris studentenvoorzieningen (Stuvo) zetel je in de decretale Stuvoraad, alsook in andere vergaderingen die te maken hebben met het beleidsdomein 'leven'. Je onderhoud contacten met alle campussen en deelstuvo's.

Algemeen Bureau

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is de draaischijf van het Onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Hier worden adviezen geformuleerd naar de Academische Raad. Als mandataris Onderwijsraad zetel je in verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld rond het OER of de mijlpaal.

Coronacommissaris

Als Coronacommissaris buig je je over de corona-situatie aan de KU Leuven. Hierbij is het belangrijk dat de campussen niet uit het oog worden verloren. Je volgt de drie taskforces op en bent het aanspreekpunt voor dit dossier.

Instellingsreview

Tijdens het academiejaar 2021-2022 wordt de KU Leuven gevisiteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) om na te gaan of de universiteit in staat is haar eigen kwaliteit te garanderen. Als mandataris Instellingsreview buig je je volledig over deze visitatie.

Internationaal

Als mandataris internationaal creëer je een universiteit waar internationale studenten zich welkom voelen. Je zetelt in de Raad voor Internationaal Beleid (RIB) en de Interfacultaire Raad voor Ontwikelingssamenwerking (IRO).

Diversiteit

Als mandataris Diversiteit doe je de inspanning om een meer inclusieve universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuven studenten te verdedigen in de Diversiteitsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies

Duurzaamheid

Als mandataris Duurzaamheid doe je de inspanning om een duurzamere universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuven studenten te verdedigen in de Duurzaamheidsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies.

Cultuur

Als mandataris Cultuur zetel je in de Commissie Kunst, Cultuur en Erfgoed (CKE) van de KU Leuven. Deze commissie staat in voor het cultuurgebeuren aan de KU Leuven en verleent adviezen aan het beleid inzake cultuurbeleid en budgetbesteding. Hiernaast ben je mee verantwoordelijk voor het eeuwfeest dat doorgaat in 2025.

Bibliotheken

Als mandataris Bibliotheken geef je het bibliotheekbeleid mee vorm. Je staat in nauw contact met de FO's verbonden aan de bibliotheken en verdedigt de belangen van de studentenraad bij het bestuur van de bibs en leercentra.

Educatieve Master

Als mandataris Educatieve Master coördineer je de vertegenwoordiging van de studenten Educatieve Master. Je zetelt in verschillende organen namens de Studentenraad.

Communicatie

Als communicatieverantwoordelijke sta je in voor de communicatiestrategie en promotiecampagnes van de Studentenraad KU Leuven. Je zorgt ervoor dat de Studentenraad KU Leuven bekend is binnen de studentengemeenschap.

ICTS

Als mandataris ICTS sta je in voor de vertegenwoordiging van studenten in de verschillende adviesraden en beslissingsorganen die prioriteiten omtrent ICT in onderwijs op korte en langere termijn vastleggen.

FAQ

Ben je student aan de KU Leuven? Dan kan je mandataris worden! Je moet echter ook verkozen worden door de Algemene Vergadering. Ervaring in een POC of op Facultair niveau is zeker een pluspunt, maar voor de meeste mandaten geen vereiste om je kandidaat te stellen. 

Als mandataris ga je naar vergaderingen die relevant zijn voor je mandaat. Dit aantal varieert sterk naargelang welk mandaat je wilt doen. Daarnaast zal je waar nodig een nota schrijven voor de Algemene Vergadering (AV). Dit is een bespreking van een onderwerp waarbij de AV een discussie houdt en nadien een standpunt inneemt. Jouw taak is het geven van de nodige context over het onderwerp en het beantwoorden van eventuele vragen tijdens de discussie. Tot slot word je verwacht op het Algemeen Bureau (maandagavond om de twee weken) en op de Algemene Vergadering (vrijdagavond om de twee weken). 

Je zal jezelf presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering en nadien een paar inhoudelijke vragen beantwoorden. Je krijgt hiervoor voorbereidingstijd. Het neutraal kiescomité leidt de verkiezingen in goede banen. Dit zijn een paar personen die deels uit de huidige ploeg komen en deels uit de Algemene Vergadering. eens je verkozen bent, ben je lid van het Algemeen Bureau. Dit ‘is’ Stura. 

De deadline om je kandidaat te stellen ligt acht dagen voor de eigenlijke verkiezing. De volgende verkiezingsAV’s zullen plaatsvinden op 1 en 15 oktober. Als je dan op wilt komen dien je je kandidatuur uiterlijk acht dagen op voorhand in via kiescomite@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2021-2022 voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

Je kandidatuur omvat je CV en een motivatiebrief waarin je toelicht waarom je een bepaald mandaat zou willen doen.