Geschiedenis

Voor alle KU Leuven studenten één studentenraad!

Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven heeft een rijke traditie. In de jaren ’60 ontstonden er allerei losse raden die zich bezighielden met studentenvertegenwoordiging. De Sociale Raad, een van de bekendste raden, vertegenwoordigde studenten binnen de studentenvoorzieningen als ‘medebestuur’. Ze hield zich ook bezig met bredere maatschappelijke thema’s, organiseerde betogingen en acties en groeide daardoor enorm hard in populariteit.

Naast de Sociale Raad als medebestuur ontstond de  Kringraad. Zij had meer inspraak in verschillende academische organen van de KU Leuven. Naast de Kringraad hielden tal van andere raden zich bezig met onder andere cultuur, sport en internationale studenten. In mei 1969 ontstond ASR (Algemene Studentenraad), waaronder de verschillende raden samenwerkten, maar toch hun zelfsandigheid bewaarden. In 1986 doekte ASR op en werd LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) opgericht in haar plaats. De raden bleven tot in 2005 zelfstandig werken, waarna ze gecentraliseerd werden binnen LOKO. 

Door het ontstaan van het multicampusmodel in 2013, moest de studentenvertegenwoordiging op zoek naar een nieuw model. Zo splitste LOKO op in een gelijknamige campusraad en een universiteitsbrede Studentenraad KU Leuven (Stura). Nu vertegenwoordigt Stura alle studenten van de KU Leuven op allerlei vergaderingen en raden.