Geschiedenis

Voor alle KU Leuven studenten één studentenraad!

Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven heeft een rijke traditie. In de jaren 1960 ontstonden er, los van elkaar, verschillende raden die zich bezighielden met studentenvertegenwoordiging. Sociale Raad, de bekendste raad, vertegenwoordigde studenten (‘medebestuur’) binnen de studentenvoorzieningen van de KU Leuven. Daarnaast was ze ook bezig met bredere maatschappelijke thema’s. Vanuit deze Raad werden betogingen en acties georganiseerd waarmee ze binnen en buiten de universiteit bekend werden.

Kringraad werd opgericht ten gevolge van het medebestuur dat studenten verworven hebben binnen de academische organen van de KU Leuven. De andere raden hielden zich bezig met cultuur, sport en internationale studenten. In mei 1969 werd ter vereniging van alle raden de overkoepelende studentenraad ASR (Algemene Studentenraad) opgericht. Binnen deze ASR bleven de raden nog steeds zelfstandig werken. In 1986 werd ASR opgedoekt en ontstond LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie). Desondanks bleven de raden onder deze koepel zelfstandig werken. Pas in 2005 worden de verschillende raden definitief samengevoegd in een gecentraliseerd LOKO.

Door de nakende integratie, in 2013, moest de studentenwerking op zoek naar een nieuw model van vertegenwoordiging. Er werd gekozen om LOKO op te splitsen in een campusraad (die de naam LOKO behoudt) en een universiteitsbrede studentenraad, de Studentenraad KU Leuven. Door de splitsing wordt er de facto teruggegrepen naar de structuur van 40 jaar geleden. LOKO en de andere campusraden vervullen de rol van Sociale Raad en de Studentenraad KU Leuven die van Kringraad. De Studentenraad KU Leuven vertegenwoordigt alle studenten van de KU Leuven, ongeacht of deze nu in Leuven of elders studeren, of ze nu Vlaamse of internationale studenten zijn.