Facultaire Overlegorganen

De Algemene Vergadering van Stura werkt met een Facultair stemsysteem. Er zijn zestien Facultaire Overlegorganen die elk een team van enthousiaste studentenvertegenwoordigers groeperen. Zij staan voor alle studenten van hun faculteit en diens problemen klaar. Beslissingen die worden genomen op de Algemene Vergadering dienen zij terug te koppelen naar de achterban. De voorzitter van het Facultair Overlegorgaan zetelt in het Faculteitsbestuur, waardoor deze student voor alle studenten van de Faculteit een rechtstreekse spreekbuis is. Er vinden geregeld open onderwijsvergaderingen plaats, zodat studenten zelf input kunnen geven wanneer er standpunten bepaald moeten worden. Op deze manier kunnen standpunten beter worden gestaafd en worden dossiers door meer ogen en op een bredere manier bekeken. 

Groep Humane Wetenschappen

Canonica

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

CORaaL

Faculteit Letteren

FOPP

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

FORS

Faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologische Wetenschappen

FOSO

Faculteit Sociale Wetenschappen

Katechetika

Faculteit Theologie & Religiewetenschappen

NFK

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

StEB

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Groep Biomedische Wetenschappen

FAGO

Faculteit Geneeskunde

Farmaceutica

Faculteit Farmeceutische Wetenschappen

FOLK

Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen

Groep Wetenschap en Technologie

LBK

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

OOR

Faculteit Wetenschappen

StAr

Faculteit Architectuur

StII

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

VTK

Faculteit Ingenieurswetenschappen