COBRA

Onderling wisselen studenten wel eens positieve of negatieve ervaringen uit over hun opleiding. Sommige vakken roepen frustraties op, terwijl andere opleidingsonderdelen boeiend, makkelijk of nuttig worden gevonden. Jouw universiteit wil dat studenten hun belevingen niet enkel onder elkaar delen. Met COBRA, haar kwaliteitszorgmethode, promoveert de KU Leuven de student tot een sleutelfiguur in de bewaking van onderwijskwaliteit. Samen met docenten en andere medewerkers reflecteren we op onze ervaringen. Daarna nemen we actie om de aangehaalde problemen aan te pakken!