COBRA

Onderling wisselen studenten wel eens positieve of negatieve ervaringen uit over hun opleiding. Ook KU Leuven discussieert daarover op allemaal verschillende manieren, kwaliteitszorg wordt dat genoemd. KU Leuven doet dat niet tussen pot en pint, maar met een eerder formele kwaliteitszorgmethode, genaamd COBRA. Met COBRA, promoveert de KU Leuven de student tot een sleutelfiguur in de bewaking van onderwijskwaliteit. Samen met docenten en andere medewerkers reflecteren we op onze ervaringen. Daarna nemen we actie om de aangehaalde problemen aan te pakken!

Hieronder vind je meer informatie over COBRA zelf en over de studentengesprekken. Heb je een vraag over COBRA, dan kan je steeds bij Stura terecht!

Ontdek COBRA

Wat is COBRA? 

COBRA staat voor coöperatie, reflectie en actie, met aandacht voor checks & balances. Deze principes bepalen de manier waarop de KU Leuven de kwaliteit van jouw opleiding continu ontwikkelt.

Hoe werkt COBRA?

De inhoudelijke discussie over onderwijskwaliteit opent COBRA op drie niveaus. Zowel in jouw opleiding als op de niveaus van de faculteit en universiteit denkt men na over onderwijs.  Studenten, docenten en andere medewerkers reflecteren er op problemen en formuleren actiepunten om deze aan te pakken. Dit doen ze in cycli van vier jaar, opgedeeld in een tweejarige zachte doorloop en een twee jaar durende harde doorloop.

Meer te weten komen?
Zou je graag het vierjaarlijks kwaliteitsrapport van jouw opleiding inkijken? In het onderwijsaanbod van de KU Leuven vind je voor elk studieprogramma een COBRA-fiche terug. Eenmaal ingelogd, kan je als student of personeelslid van onze universiteit ook aanvullende documenten raadplegen!

COBRA-academy

Help, ik ben gespreksleider! Wat nu? 

Heb je de grote eer ontvangen om als gespreksleider aan de slag te gaan? Dan ben jij de moderator tijdens de tweejaarlijkse COBRA-discussies met studenten. Je betrekt afwezige gespreksgenoten, doet zenuwachtige personen op hun gemak voelen en voorkomt dat die ene assertieveling de conversatie overneemt. Dit klinkt niet allemaal even makkelijk, zie je het nog zitten? Geen nood! Als studentenraad voorzien we allerlei vormingsinitiatieven om je klaar te stomen voor het studentengesprek.

Basisvorming voor gespreksleiders

Deze opleidingscomponent is gericht aan alle gespreksleiders. Na deelname zijn moderatoren uitgerust met een rijk arsenaal aan conversatietechnieken. Ook gaan we in op een ideale gespreksvoorbereiding, ruimte-indeling en verslaggeving. Ook wordt er aandacht besteed aan de theorie van COBRA en de ethische kant van gespreksmoderatie. Vanwege de Coronapandemie kunnen studenten de vorming integraal online volgen via Toledo, het leerplatform van de KU Leuven.

Jezelf inschrijven voor de opleiding
Uitbreidingspakket

Sommigen onder jullie zullen zich helemaal voorbereid voelen na het doorlopen van de Toledo-leermodule. Klinkt dit niet als jij? Neem dan zeker een kijkje tussen de aanvullende opleidingsmogelijkheden die Stura voorziet.

Individuele coachingmomenten
Heb je nog vragen over specifieke aspecten van het modereren van COBRA-gesprekken? Vraag per mail een begeleidingsmoment aan! Tijdens een Skype-gesprek gaan we dan in op jouw individuele ondersteuningsnoden.
Digitale gesprekssimulaties

Zou je toch nog graag eens de praktijk van het modereren inoefenen? Voor de gespreksleiders voorziet Stura digitale groepssessies met telkens een gesprekssimulatie. Vraag per mail een gesprekssimulatie aan, dan contacteren wij je zodra er een wordt georganiseerd.