Facultaire Overlegorganen

De Algemene Vergadering van Stura werkt met een facultair stemsysteem. Er zijn zestien Facultaire Overlegorganen die elk een team van enthousiaste studentenvertegenwoordigers groepeert. Zij staan voor alle studenten van hun faculteit en diens problemen klaar. Beslissingen die worden genomen op de Algemene Vergadering dienen zij terug te koppelen naar de achterban. De voorzitter van het Facultair Overlegorgaan zetelt in het faculteitsbestuur, waardoor deze student voor alle studenten van de faculteit een rechtstreekse spreekbuis is. Er vinden geregeld open-onderwijsvergaderingen plaats, zodat studenten zelf input kunnen geven wanneer er standpunten bepaald moeten worden. Op deze manier kunnen standpunten beter worden gestaafd en worden dossiers door meer ogen en op een bredere manier bekeken.

Humane Wetenschappen

Canonica

CORaaL

FOPP

  • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
  • fopp@stura.be
  • Facebook FOPP

FORS

FOSO

Katechetika

NFK

  • Economie en Bedrijfswetenschappen
  • steb@stura.be

StEB

Wetenschap & Technologie

LBK

OOR

StAR

  • Architectuur (Brussel, Gent)
  • star@stura.be
  • Industriële Ingenieurswetenschappen
  • stii@stura.be
  • Website StII

StII

VTK

Biomedische Wetenschappen

FAGO

Farmaceutica

FOLK