Financiële ondersteuning

Voor FO’s! 
Voor elk FO
vzw-subsidies

                                  €134,55                                   Stura komt tussen in de neerleggingskosten bij de griffie, ook voor campusraden.

Textiel

€10 per FO-lid*
FO’s kunnen hiermee textiel bestellen voor hun leden. Wel vragen we het logo van Stura op het textiel te laten drukken. 

*De richtlijn voor tussenkomst staat gelijk aan het aantal leden van het FO dat aanwezig mag zijn tijdens een gesloten AV. Afwijkingen zijn mogelijk. 

Teambuilding

€10 per FO-lid*
FO’s kunnen hiermee teambuildings organiseren met hun leden. Zeker hiervan is het fijn als
Stura enkele foto’s ontvangt voor het jaarverslag.

*De richtlijn voor tussenkomst staat gelijk aan het aantal leden van het FO dat aanwezig mag zijn tijdens een gesloten AV. Afwijkingen zijn mogelijk. 

Algemene financiering
Transport

 550

Hieronder vallen transportkosten in drie categorieën:
1. verplaatsingen naar Stura vergaderingen of activiteiten
2. verplaatsingen naar de FO vergaderingen of activiteiten
3. verplaatsingen naar facultaire vergaderingen

Let wel: dit aanbod geldt enkel voor multi-campus FO’s 

Projectsubsidies

€3000 

Hieronder vallen allerlei activiteiten die een FO kan organiseren voor haar leden of de bredere
studentenpopulatie, alsook promotiemateriaal. 

De projectsubsidies bestaan uit een totaal budget over alle FO’s heen. Individuele aanvragen worden goedgekeurd door Stura. 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Er bestaan twee soorten FO’s: vzw’s en feitelijke verenigingen.

FO’s die vzw’s zijn kunnen het volledige bedrag aan vzw-subsidies, textiel en teambuilding in een keer aanvragen [o.b.v. de hierboven beschreven richtlijnen] en stellen hier een onkostennota voor op. Als een FO af wilt wijken van de richtlijn, kan ze een aanvraag indienen via info@stura.be 

Feitelijke verenigingen dienen voor elke activiteit een begroting in. Na de activiteit voorzien ze steeds een aparte onkostennota met originele bewijsstukken. Stura houdt dan voor hen bij hoeveel ondersteuning ze nog over hebben.

 In ruil vragen we steeds dat de FO’s fotomateriaal en een verslagje aanleveren voor het jaarverslag.