Financiële ondersteuning

Voor FO’s! 
Voor elk FO
VZW-subsidies

                                  €133,58                                   Stura komt tussen in de neerleggingskosten bij de griffie. Indien het FO tegelijk en kring is werd overeengekomen met LOKO dat Stura deze kost op zich neemt. 

Promotiemateriaal

€110
Dit budget kan het FO gebruiken om banners of posters te laten drukken voor evenementen of
voor werving. Het kan ook voor digitale promotie ingezet worden. Onder deze pot valt ook de
ondersteuning bij de aankoop van truien.

Teambuilding

€155
FO’s kunnen hiermee teambuildings organiseren met hun leden. Zeker hiervan is het fijn als
Stura enkele foto’s ontvangt voor het jaarverslag.

Algemene financiering
Transport

 550

Hieronder vallen transportkosten in drie categorieën:
1. verplaatsingen naar Stura vergaderingen of activiteiten
2. verplaatsingen naar de FO vergaderingen of activiteiten
3. verplaatsingen naar facultaire vergaderingen

Let wel: dit aanbod geldt enkel voor multi-campus FO’s 

Projectsubsidies

€3000 

Hieronder vallen allerlei activiteiten die een FO kan organiseren voor haar leden of de bredere
studentenpopulatie. De projectsubsidies bestaan uit een totaal budget over alle FO’s heen. Individuele aanvragen worden goedgekeurd door Stura. 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?

Er bestaan twee soorten FO’s: vzw’s en feitelijke verenigingen. VZW’s dienen een factuur op te stellen voor het volledige bedrag voor VZW-subsidies, promotiemateriaal én teambuilding (totaal: €398,58). In ruil vragen we dat de FO’s fotomateriaal aanleveren voor het jaarverslag. Feitelijke verenigingen moeten voor elke activiteit een aparte onkostennota indienen. Stura houdt dan voor hen bij hoeveel ze nog over hebben.