Mandatarissen

De motor van Stura zijn de mandatarissen. Zij volgen dossiers op en bereiden standpunten voor. Nadat deze standpunten goedgekeurd zijn door onze algemene vergadering, verdedigen onze mandatarissen ze in de verschillende universiteitsbrede advies- en beslissingsorganen van de KU Leuven.

RvB

De voorzitter, ondervoorzitter en campuscoördinator vormen samen de Raad van Bestuur van de Studentenraad. De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie en zorgt ervoor dat de Studentenraad draaiende blijft. Hiervoor krijgt hij ondersteuning van de ondervoorzitter, die eveneens instaat voor de dagelijkse werking van Stura. De Campuscoördinator zorgt er bovendien voor dat alle studenten van de KU Leuven, ongeacht de campus waaraan ze studeren, voldoende worden vertegenwoordigd. 

Robbe Van Hoof

Voorzitter

Sander Vanmaercke

Ondervoorzitter

Ilse Paepe

Campuscoördinator

Academische Raad

De mandatarissen AR vertegenwoordigen de KU Leuven studenten in de Academische Raad, het hoogste beslissingsorgaan aan de KU Leuven. In deze raad worden beslissingen genomen over de lange termijnvisie van de KU Leuven en dat voor zowel onderwijs als onderzoek en financiering. Hun functie bestaat erin de standpunten, gevormd op de Algemene Vergadering van Stura, over te brengen naar de beleidsmakers. Naast de Academische Raad, hebben zij ook vertegenwoordiging in het eigen groepsbestuur. 

Lotte Delemarre

Academische Raad
Groepsbestuurder Biomedische Wetenschappen

Dennis Gelders

Academische Raad
Groepsbestuurder Humane Wetenschappen

Thibault Deneus

Academische Raad
Groepsbestuurder Wetenschap & Technologie

Onderwijsraad

De mandatarissen Onderwijsraad zijn de link tussen de Studentenraad KU Leuven en het Onderwijsbeleid. De Onderwijsraad is de draaischijf van het Onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Deze vergadering formuleert een advies richting de Academische Raad. Het voorbereidende werk gebeurt in verschillende werkgroepen die de Onderwijsraad opgericht heeft. 

Lisa Van Eyken

Onderwijsraad

Tuur Decaluwe

Onderwijsraad

Marie Huyskens

Onderwijsraad

Hannes Dewaele

Onderwijsraad

Specifieke Lerarenopleiding / Educatieve Master

De mandatarissen SLO/EM zetelen mee in het overlegorgaan van het Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL). Zij zijn daarnaast het centrale aanspreekpunt van Stura als het over de lerarenopleiding gaat en koppelen informatie hieromtrent door naar de Algemene Vergadering en naar de studentenvertegenwoordigers in de POC’s die een SLO hebben.

Audrie Gaillard

Specifieke Lerarenopleiding / Educatieve Master

Jorn Hendrickx

Specifieke Lerarenopleiding / Educatieve Master

Duurzaamheid

De duurzaamheidsmandatarissen zetelen in de Duurzaamheidsraad. Dit is het centrale orgaan rond duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven. Hij vormt universiteitsbrede standpunten en aanbevelingen over duurzaamheid in al haar aspecten. Deze mandatarissen staan in voor de link tussen het Duurzaamheidsbeleid en Stura.

Julie Gaillard

Duurzaamheid

Reine Spiessens

Duurzaamheid

Diversiteit

De mandataris Diversiteit geeft het diversiteitsbeleid aan de KU Leuven mee vorm. Hij zetelt als student in de Diversiteitsraad en in één of meerdere werkgroepen daarvan. Deze werkgroepen zijn momenteel onderverdeeld in vier thema’s: interculturaliteit, gender, fysieke toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid. De mandataris Diversiteit is de link tussen het Diversiteitsbeleid en Stura.

Marnik De Bont

Diversiteit

ICTS

ICTS staat in voor de centrale ICT-ondersteuning voor onderwijs, onderzoek, administratie en beleid en beheert de centrale informatica-infrastructuur van de universiteit en de associatie. De mandataris ICTS vertegenwoordigt alle studenten in de verschillende adviesraden en beslissingsorganen die de prioriteiten omtrent ICT in onderwijs en voor studenten op korte en langere termijn vastleggen. 

Internationaal

De mandatarissen Internationaal zitten als studentenvertegenwoordigers in de Raad Internationalisering en de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (IRO). Daarnaast ondersteunen zij zowel de lokale studentenraden als de internationale studenten associaties (ISA’s) in hun werking en betrekken ze deze bij de werking van Stura. 

Stijn Carpentier

Internationaal

Astrid Maerevoet

Internationaal

Staf

De stafmedewerkers ondersteunen en/of vormen de studentenvertegenwoordigers van de KU Leuven. 

Brenda Aerts

Staf Vorming en Kwaliteitszorg

Myrthe Bellens

Staf Centraal

Openstaande Mandaten

We zijn nog op zoek naar nieuwe mandatarissen! Heb je graag meer info of wil je eens langskomen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Op onze wervingspagina vind je bovendien meer informatie over onze openstaande mandaten.