Studentenraad KU Leuven

Wat is een POC?

De  Permanente Onderwijs Commissie, beter bekend als de POC, staat in voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een opleiding. Het is het forum waar de verschillende actoren van een opleiding met elkaar in dialoog treden om op die manier kwalitatief onderwijs te kunnen waarborgen. 

De POC is samengesteld uit ZAP-leden (zelfstandig academisch personeel), AAP-leden (assisterend academisch personeel), BAP-leden (bijzonder academisch personeel) en studenten en wordt voorgezeten door de programmadirecteur.

De POC wordt aangesteld door het faculteitsbestuur, het centrale bestuursorgaan binnen een faculteit verantwoordelijk voor het onderwijs en de kwaliteitsbewaking hiervan. De POC staat daarbij in voor de dagelijkse organisatie en opvolging van haar opleiding(en) en geeft advies aan het facultaire beleid. 

Per opleiding, opleidingsonderdeel en onderwijsleeractiviteit is er één verantwoordelijke POC. Deze POC is verantwoordelijk voor onder andere de visie, het profiel, de leerresultaten, het curriculum, de opvolging van studentenkenmerken, het toetsbeleid en de meting en controle van studiebelasting van haar opleidingen en opleidingsonderdelen. 

Verschillende POC’s kunnen overkoepeld worden door een facultaire POC, die de POC’s aanstuurt en/of coördineert. Een POC kan ook bepaalde taken delegeren naar lokale onderwijscommissies (OC), die deel uitmaken van en rapporteren aan de POC.

Waarom?

De POC is een van de belangrijkste vergaderingen voor de studentenvertegenwoordiging. Een derde van de leden van de POC zijn namelijk studenten, wat  ons  de  mogelijkheid geeft  om  via  de  POC  veel  invloed uit te oefenen op het beleid en op hoe de opleidingen worden vormgegeven. 

Heb je je nooit afgevraagd wie er bepaalt welke vakken worden geschrapt of welke nieuwe vakken worden ingevoerd? Ben je nooit benieuwd geweest naar waarom de examenvorm van een opleidingsonderdeel (OPO) werd veranderd, of waarom een OPO plots in het Engels gedoceerd wordt? Al deze beslissingen worden in de schoot van de POC genomen, samen met de studentenvertegenwoordigers die er zetelen. Het belang van deze studentenvertegenwoordigers, die door de studenten van hun opleidingen verkozen worden, kan dan ook niet voldoende benadrukt worden.