Studentenraad KU Leuven

Best practices uitwisselen

Na dit startschot is het de beurt aan de POC’s en POC’ers om aan de slag te gaan. Het is immers de bedoeling dat ze zelf gaan nadenken over hun werking, en vanuit de Studentenraad staan wij natuurlijk klaar om te ondersteunen waar nodig. Meer info vind je onder “Ondersteuning Stura.”

Binnen de verschillende POC’s hebben onze studentenvertegenwoordigers over de jaren namelijk heel  wat  kennis  en ervaring opgebouwd: kennis en ervaring omtrent een goede POC werking, omtrent bepaalde dossiers, omtrent het overbrengen van bepaalde standpunten, omtrent het betrekken van internationale studenten en zoveel meer. 

Deze kennis blijft op dit moment jammer genoeg vaak binnen één bepaalde POC. Door deze kennis te verspreiden, kan de versterking van alle POC’s aan de KU Leuven gegarandeerd worden. 

Hiervoor zullen we in het begin van het tweede semester sessies organiseren waar (P)OC’ers van alle faculteiten en alle opleidingen best practices met elkaar kunnen uitwisselen en kennis met elkaar kunnen delen. Het doel van deze sessies is om te focussen op de wijsheid die binnen de verschillende POC’s aanwezig is. Tijdens deze sessies zullen jullie elkaars leermeester zijn.