Studentenraad KU Leuven

Facultair Overlegorganen

De Algemene Vergadering van Stura werkt met een facultair stemsysteem. Er zijn zestien Facultaire Overlegorganen die elk een team van enthousiaste studentenvertegenwoordigers groepeert. Zij staan voor alle studenten van hun faculteit en diens problemen klaar. Beslissingen die worden genomen op de Algemene Vergadering dienen zij terug te koppelen naar de achterban. De voorzitter van het Facultair Overlegorgaan zetelt in het faculteitsbestuur, waardoor deze student voor alle studenten van de faculteit een rechtstreekse spreekbuis is. Er vinden geregeld open-onderwijsvergaderingen plaats, zodat studenten zelf input kunnen geven wanneer er standpunten bepaald moeten worden. Op deze manier kunnen standpunten beter worden gestaafd en worden dossiers door meer ogen en op een bredere manier bekeken.

Groep Humane Wetenschappen

Canonica

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

canonica@stura.be

CORaaL

Faculteit Letteren

coraal@stura.be

FOPP

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

fopp@stura.be

FORS

Faculteit Rechtsgeleerdheid

fors@stura.be

FOSO

Faculteit Sociale Wetenschappen

foso@stura.be

Katechetika

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

katechetika@stura.be

NFK

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

nfk@stura.be

StEB

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

steb@stura.be

Groep Biomedische Wetenschappen

FAGO

Faculteit Geneeskunde

fago@stura.be

Farmaceutica

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

farmaceutica@stura.be

FOLK

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

folk@stura.be

Groep Wetenschap & Technologie

LBK

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschapppen

lbk@stura.be

OOR

Faculteit Wetenschappen

oor@stura.be

StAR

Faculteit Architectuur

star@stura.be

StII

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

stii@stura.be

VTK

Faculteit Ingenieurswetenschappen

vtk@stura.be