Studentenraad KU Leuven

Wat is COBRA?

COBRA staat voor coöperatie, reflectie en actie, met aandacht voor checks & balances. Deze principes bepalen de wijze waarop we de kwaliteit van onze opleidingen continu ontwikkelen. Deze principes bepalen de wijze waarop we aan KU Leuven de kwaliteit van onze opleidingen ontwikkelen.

Hoe werkt COBRA?

Op drie niveaus van de universiteit (de opleiding, de faculteit, de instelling) opent COBRA de inhoudelijke dialoog over het onderwijs en de randvoorwaarden om het onderwijs te ondersteunen. Dat doet ze in drie cycli van opschaling en terugkoppeling

OPSCHALING in COBRA
Door opschaling in COBRA wordt de gehele instelling betrokken in de dialoog over de kwaliteit van onze opleidingen. Om het eigenaarschap van de kwaliteitsontwikkeling bij de primaire actoren van het onderwijs te houden, volgen we daarin het principe van subsidiariteit vanuit een waarderende benadering. Opleidingen en faculteiten schalen de randvoorwaarden voor goed onderwijs op die ze zelf niet kunnen bijstellen en delen goede praktijken die anderen kunnen inspireren.
Publieke transparantie
Als transparante methode voor kwaliteitsontwikkeling voorziet COBRA vierjaarlijkse rapporten over de kwaliteit van de opleidingen op de volledig publieke website ‘Kwaliteitsrapportering’. Personeel en studenten van KU Leuven kunnen daarenboven ook de vorderingen van het kwaliteitszorgproces van opleidingen raadplegen. 
 
Meer info vind je hier: