Studentenraad KU Leuven

Studentgespreksleiders

Als primaire actoren binnen de COBRA-cyclus  worden de studenten gehoord tijdens studentengesprekken. Tweejaarlijks vinden deze gesprekken plaats. Voor de bacheloropleidingen worden twee groepen uitgenodigd voor een gesprek: één groep met studenten uit de eerste fase en één groep met studenten uit de tweede en derde fase. Bij de masteropleidingen, schakelprogramma’s en master-na-masteropleidingen wordt telkens één groep studenten uitgenodigd. Deze gesprekken worden gemodereerd door een student gespreksleider. Stura neemt de taak op zich om de student gespreksleider zo goed mogelijk te ondersteunen en  de noden te detecteren en op te vangen. Deze webpagina heeft als doel student gespreksleiders te informeren en te vormen.