Werking

“Stura, wake up?” Wij zijn nooit gaan slapen

Wij zijn blij dat de redactie van Veto, net als wij, bezorgd is over het dossier ‘Herindeling Academiejaar’. Het is een complex gegeven waarbij er getracht wordt een incentive te bieden om onderwijsvernieuwing te scheppen en tegelijkertijd iedereen, studenten, docenten, technische en ondersteunende medewerkers tevreden te stellen. Graag zouden we vanuit de studentenraad enkele kanttekeningen maken bij de opinie die Veto in zijn recentste editie van 12 december 2017 over dit dossier brengt.

Vorig jaar werd op de AV van 4 maart beslist dat er mandatarissen van de Studentenraad KU Leuven zouden deelnemen aan de werkgroep  ‘Herindeling academiejaar’, maar dat deze deelname niet automatisch een ondersteuning is van het eindresultaat van het denkproces in de werkgroep. Het vorige sturabestuur was logischerwijs dan ook te vinden voor die denkoefening en bleef dat standpunt volgen. Deze manier van werken is eigenlijk vrij logisch: als mandatarissen nemen wij standpunten van de Algemene Vergadering (AV), waarin de studentenvertegenwoordigers vanuit de verschillende faculteiten zetelen, mee naar de verschillende raden. Achteraf koppelen wij terug naar deze AV. We kunnen echter pas met zekerheid een gedragen standpunt van de AV bekomen wanneer wij openlijk met de AV hebben kunnen communiceren. In dit geval dus nadat het eindrapport vrijgegeven was. Na bespreking van de resultaten van de werkgroep, heeft de AV dan ook haar standpunten geformuleerd.

We hebben geen voorzitter, dat klopt. Dit betekent echter niet dat we de vertegenwoordiging van meer dan  55.000 studenten verwaarlozen, laat staan dat we niet kunnen wegen op het beleid. Met onze negen mandatarissen, ondersteund door twee stafmedewerkers, doen wij momenteel aan vertegenwoordiging in de Academische Raad, de Onderwijsraad, de Diversiteitsraad, de Duurzaamheidsraad en de stuurgroep AVL, om nog maar te zwijgen van alle adviesraden en commissies die aan deze raden rapporteren. Onze input wordt daar altijd gevraagd, gehoord en gewaardeerd. Op dit moment bereiden wij input voor op de verschillende aspecten waar het beleidsplan op focust.

De discussiepunten over Herindeling Academiejaar laten zich echter niet vatten in enkele paragrafen. Wil je als student graag mee nadenken over dit dossier? Neem gerust een kijkje op de Open Onderwijsvergadering aan jouw faculteit of wees welkom op onze tweewekelijkse AV. Deze staan immers beiden open voor elke student. Wil je een praatje slaan met de mandatarissen? Kom dan komende maandagnacht tussen 20u en 8u naar Night@Agora!