Dossiers

Studiekostenbeheersing

Stu·die·kos·ten·be·heer·sings·pro·ject

Wat heeft dit te maken met een maximumfactuur, de studenten en de KU Leuven?

Studiekostenbeheersingsproject: een hele mond vol, maar wat houdt dit juist in? Wat is de stand van zaken en wat hebben de studenten hiermee te maken?

Dit project werd opgestart in 2016 – op vraag van onder andere de studenten – en heeft als doel meer transparantie bieden over hoeveel de gekozen opleiding naast het inschrijvingsgeld zal kosten. Het is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend om onverwacht bijkomende kosten te kunnen betalen.

Tegelijkertijd zal deze transparantie ook binnen de faculteit gebruikt kunnen worden om de redelijkheid van het totale bedrag van de bacheloropleiding in het oog te kunnen houden. Is dit dan een maximumfactuur? Nee, het is bedoeld als een hulpmiddel om binnen de POC (Permanente Opleidingscommissie), waar zowel studenten als docenten in zetelen, te kunnen nadenken over deze kosten.

Hoe ver staat dit project? Voorlopig zitten we in de proeffase. Er bestaat reeds een site waarop verantwoordelijken van de deelnemende faculteiten (soms zijn dit studenten, soms zijn dit facultaire medewerkers) de kosten van de verschillende handboeken, excursies, labobenodigdheden etc. hebben ingegeven volgens criteria die vooraf zijn vastgelegd in een draaiboek. De eerste bevindingen worden geëvalueerd in het eindrapport van het proefproject. Op basis hiervan zal beslist worden hoe dit project in de toekomst zal voortgezet worden. Als studentenvertegenwoordigers volgen we de ontwikkelingen alvast op de voet.