Standpunten

Doorheen de jaren heeft Stura heel wat standpunten ingenomen omtrent onderwijsmaterie en studentenaangelegenheden. Deze standpunten worden voorbereid door onze mandatarissen en worden op onze algemene vergaderingen gestemd door de facultaire studentenvertegenwoordigers.

2018-2019

Onze laatste standpunten worden binnenkort toegevoegd. 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015