Studentenraad KU Leuven

Herbekijk de online wervingsavond op YouTube.

Wat is Stura?

De Studentenraad KU Leuven, kortweg ‘Stura’, is de officiële studentenraad van de KU Leuven. Stura ontstond in 2013 na de integratie van de academische hogeschoolrichtingen en de uitbreiding van de KU Leuven over heel Vlaanderen.

Stura vertegenwoordigt alle studenten die studeren op één van de dertien campussen van de KU Leuven. We vormen de spreekbuis van de studenten op gebied van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en duurzaamheid.

Op deze manier ijveren we ervoor dat alle studenten in een aangename omgeving van democratisch en kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten. Onze mandatarissen scharen zich achter dossiers zoals de mijlpaal en het deliberatiepakket, de ijkingstoets, docentenevaluaties en vele andere. Via de studentenvertegenwoordigers van de faculteiten verzamelen we de mening van alle studenten en werken op basis hiervan samen met de KU Leuven om ons onderwijs te optimaliseren.

Mandataris? Wat is dat?

Een mandataris bij Stura is een vrijwilliger die zich inzet om de stem van de student te verkondigen op tal van vergaderingen. Als je bijvoorbeeld mandataris Diversiteit bent, dan ga je naar de diversiteitsraad en de werkgroepen die er onder vallen. Bij Stura worden de studentenvertegenwoordigers niet betaald.

Hoe kom ik bij Stura?

  • Je kunt je kandidatuur indienen door je CV en motivatiebrief te mailen naar kiescomite@stura.be. 
  • Deadline: acht dagen voor de volgende AV.
  • In het onderwerp vermeld je “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam”.
  • Je kan je voor élk mandaat kandidaat stellen.
  • Vragen? Stuur een mailtje naar werving@stura.be.

Mandatenlijst

Hieronder geven we graag een overzicht van de mandaten bij de Studentenraad KU Leuven. Bij elk mandaat hoort ook een mandaatprofiel waar je meer informatie vindt over wat het mandaat precies inhoudt, hoeveel tijd het kost, etc. Klik op het mandaat om deze te bekijken. 

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van de Studentenraad. Je zorgt er dus voor dat de Studentenraad draaiende blijft. De voorzitter zetelt in het Gemeenschappelijk Bureau met de rector en vicerectoren.

Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter neem je enerzijds een volwaardige ondersteuning van de voorzitter op. Anderzijds zorg je voor een aangename werksfeer binnen het team. De ondervoorzitter zetelt in de Academische Raad.

Algemeen Beheerder

Als Algemeen Beheerder ben je verantwoordelijk voor de vzw achter de Studentenraad KU Leuven. Je staat onder andere in voor de financiën en infrastructuur.

Campuscoördinator

Als campuscoördinator zorg je ervoor dat de Studentenraad KU Leuven álle studenten op alle campussen aan de KU Leuven voldoende vertegenwoordigt.

Academische Raad

Als mandataris Academische Raad vertegenwoordig je alle KU Leuvenstudenten in de Academische Raad en het Groepsbestuur. Je werkt rond de langetermijnvisie van de KU Leuven en je neemt een belangrijke taak in het bureau van de Studentenraad.

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is de draaischijf van het Onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Hier worden adviezen geformuleerd naar de Academische Raad. Als mandataris Onderwijsraad zetel je in verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld rond het OER of de mijlpaal.

Internationaal

Als mandataris internationaal creëer je een universiteit waar internationale studenten zich welkom voelen. Je zetelt in de Raad voor Internationaal Beleid (RIB) en de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (IRO).

Diversiteit

Als mandataris diversiteit doe je de inspanning om een meer inclusieve universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuvenstudenten te verdedigen in de Diversiteitsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies.

Duurzaamheid

Als mandataris duurzaamheid doe je de inspanning om een duurzamere universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuvenstudenten te verdedigen in de Duurzaamheidsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies.

ICTS

Als mandataris ICTS sta je in voor de vertegenwoordiging van studenten in de verschillende adviesraden en beslissingsorganen die prioriteiten omtrent ICT in onderwijs op korte en langere termijn vastleggen.

Communicatie

Als communicatieverantwoordelijke sta je in voor de communicatiestrategie en promotiecampagnes van de Studentenraad KU Leuven. Je zorgt ervoor dat de Studentenraad KU Leuven bekend is binnen de studentengemeenschap.

Educatieve Master

Als mandataris educatieve master coördineer je de vertegenwoordiging van de studenten Educatieve Master. Je zetelt in verschillende organen namens de Studentenraad.

FAQ

Kan ik mandataris worden?

Ben je student aan de KU Leuven? Dan kan je mandataris worden!

Je moet echter ook verkozen worden door de Algemene Vergadering op 14 september. Ervaring in een POC of op facultair niveau is zeker een pluspunt, maar voor de meeste mandaten geen vereiste om je kandidaat te stellen.

Welke mandaten zijn er?

Boven deze FAQ kan je een overzicht vinden van alle mandaten.

Je kan op de pagina structuur van Stura zien hoe de mandaten zich verhouden tegenover elkaar.

Wat wordt er van mij verwacht als mandataris?

Als mandataris zal je naar alle vergaderingen moeten gaan die relevant zijn voor je mandaat. Dit aantal varieert sterk naargelang welk mandaat je wilt doen.

Daarnaast moet je wanneer nodig een nota schrijven voor de Algemene Vergadering (AV).
Wat is een nota? Dat is een bespreking van een onderwerp waarbij de AV een discussie houdt en nadien een standpunt inneemt over het onderwerp. Bijvoorbeeld: “Willen we dat de eerstejaarsstudenten gedelibereerd kunnen worden?” Jouw taak is de nodige context geven over het onderwerp en tijdens de discussie eventuele vragen beantwoorden. 

Tot slot word je verwacht op het Algemeen Bureau (maandagavond om de twee weken) en op de Algemene Vergadering (vrijdagavond om de twee weken).

Wat houdt een verkiezing in?

Je zal jezelf moeten presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering (allemaal studentenvertegenwoordigers) en nadien een paar inhoudelijke vragen moeten beantwoorden. Je krijgt hiervoor voorbereidingstijd. Het neutraal kiescomité leidt de verkiezingen in goede banen. Dit zijn een paar personen die deels uit de huidige ploeg komen en deels uit de Algemene Vergadering. 

Eens je verkozen bent, ben je lid van het Algemeen Bureau, dit “is” Stura.

Wanneer kan ik mij kandidaat stellen?

De deadline om je kandidaat te stellen acht dagen voor de eigenlijke verkiezing. Je stuurt je kandidatuur naar kiescomite@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

Wat moet er in mijn kandidatuur staan?

Je kandidatuur omvat je CV en een motivatiebrief waarin je toelicht waarom je een bepaald mandaat wil doen. Je stuurt je kandidatuur door naar kiescomite@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

Nog vragen?

Stel ze gerust via mail op werving@stura.be.

Leden Kiescomité

Het kiescomité (het oude NeuCom) leidt de hele verkiezingsprocedure in goede banen en is een neutraal orgaan.

Het kiescomité over het werkingsjaar 2020-2021 wordt later bekendgemaakt.