Studentenraad KU Leuven

Wat is Stura?

De Studentenraad KU Leuven, kortweg ‘Stura’, is de officiële studentenraad van de KU Leuven. Stura ontstond in 2013 na de integratie van de academische hogeschoolrichtingen en de uitbreiding van de KU Leuven over heel Vlaanderen.

Stura vertegenwoordigt alle studenten die studeren op één van de veertien campussen van de KU Leuven. We vormen de spreekbuis van de studenten op gebied van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en duurzaamheid.

Op deze manier ijveren we ervoor dat alle studenten in een aangename omgeving van democratisch en kwaliteitsvol onderwijs kunnen genieten. Onze mandatarissen scharen zich achter dossiers zoals de mijlpaal en het deliberatiepakket, de ijkingstoets, docentenevaluaties en vele andere. Via de studentenvertegenwoordigers van de faculteiten verzamelen we de mening van alle studenten en werken op basis hiervan samen met de KU Leuven om ons onderwijs te optimaliseren.

Mandataris? Wat is dat?

Een mandataris bij Stura is een vrijwilliger die zich inzet om de stem van de student te verkondigen op tal van vergaderingen. Als je bijvoorbeeld mandataris Diversiteit bent, dan ga je naar de diversiteitsraad en de werkgroepen die er onder vallen. Bij Stura worden de studentenvertegenwoordigers niet betaald.

Hoe kom ik bij Stura?

  • De verkiezingen vinden plaats op 15 mei 2020, om 18u15 in de Grote Aula van het MTC. (Sint-Michielsstraat 6)
  • Je kunt je kandidatuur indienen door je CV en motivatiebrief te mailen naar neucom@stura.be.
    Deadline: 7 mei 2020, 18u. 
    In het onderwerp vermeld je “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam”.
  • Je kan je voor élk mandaat kandidaat stellen.
  • Vragen? Stuur een mailtje naar werving@stura.be.

Mandatenlijst

Hieronder geven we graag een overzicht van de mandaten bij de Studentenraad KU Leuven. Bij elk mandaat hoort ook een mandaatprofiel waar je meer informatie vindt over wat het mandaat precies inhoudt, hoeveel tijd het kost, etc. Klik op het mandaat om deze te bekijken. 

Voorzitter

De voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij of zij zorgt ervoor dat de Studentenraad draaiende blijft. De voorzitter zetelt in het Gemeenschappelijk Bureau met de rector en vicerectoren.

Ondervoorzitter

De ondervoorzitter heeft als belangrijke taak ondersteuning van de voorzitter. Hij of zij staat mee in voor de dagelijkse werking van de Studentenraad. De ondervoorzitter zetelt ook in de Academische Raad.

Algemeen Beheerder

De Algemeen Beheerder is verantwoordelijk voor de vzw achter de Studentenraad KU Leuven. Dit houdt o.a. in dat je instaat voor de financiën, infrastructuur en het beheer van de vzw.

Campuscoördinator

De campuscoördinator draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle studenten op alle campussen van de KU Leuven voldoende vertegenwoordigd worden.

Academische Raad

De Academische Raad is een mandaat dat naast vertegenwoordiging in de Academische Raad (het hoogste beleidsorgaan van de KU Leuven) en in je eigen groepsbestuur ook een belangrijke taak inhoudt binnen het bureau van de Studentenraad KU Leuven.

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is de draaischijf van het onderwijsbeleid aan de KU Leuven. Op deze vergadering komen alle vicedecanen Onderwijs van de KU Leuven samen om met vertegenwoordigers van de studenten en assistenten een advies te formuleren richting de Academische Raad.

Internationaal

Een mandataris internationaal zit als studentenvertegenwoordiger in de Raad voor Internationaal Beleid (RIB) en de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (IRO). Je creëert een universiteit waar internationale studenten zich welkom voelen.

Diversiteit

Als mandataris diversiteit doe je de inspanning om een meer inclusieve universiteit te creëren door de belangen van alle KU Leuvenstudenten te verdedigen in de Diversiteitsraad, alsook in verschillende gerelateerde adviesorganen en -commissies.

Duurzaamheid

Als duurzaamheidsmandataris zetel je in de Duurzaamheidsraad en werk je mee aan het duurzaamheidsbeleid van de KU Leuven.

ICTS

ICTS staat in voor de centrale ICT-ondersteuning voor onderwijs, onderzoek, administratie en beleid en beheert de centrale informatica-infrastructuur van de universiteit en de associatie.

Communicatie

Als communicatieverantwoordelijke sta je in voor de communicatiestrategie en promotiecampagnes van de Studentenraad KU Leuven. Je zorgt ervoor dat de Studentenraad KU Leuven bekend is binnen de studentengemeenschap.

Educatieve Master

Als mandataris educatieve master zorg je voor coördinatie van de vertegenwoordiging van de studenten die in een educatieve master zitten. Je zetelt en verschillende organen namens de Studentenraad.

FAQ

- Kan ik mandataris worden?

Ben je student aan de KU Leuven? Dan kan je mandataris worden!

Je moet echter ook verkozen worden door de Algemene Vergadering op 15 mei 2020. Ervaring in een POC of op facultair niveau is zeker een pluspunt, maar voor de meeste mandaten geen vereiste om je kandidaat te stellen.

- Welke mandaten zijn er?

Boven deze FAQ kan je een overzicht vinden van alle mandaten.

Je kan op de pagina structuur van Stura zien hoe de mandaten zich verhouden tegenover elkaar.

- Wat wordt er van mij verwacht als mandataris?

Als mandataris zal je naar alle vergaderingen moeten gaan die relevant zijn voor je mandaat. Dit aantal varieert sterk naargelang welk mandaat je wilt doen.

Daarnaast moet je wanneer nodig een nota schrijven voor de Algemene Vergadering (AV).
Wat is een nota? Dat is een bespreking van een onderwerp waarbij de AV een discussie houdt en nadien een standpunt inneemt over het onderwerp. Bijvoorbeeld: “Willen we dat de eerstejaarsstudenten gedelibereerd kunnen worden?” Jouw taak is de nodige context geven over het onderwerp en tijdens de discussie eventuele vragen beantwoorden. 

Tot slot word je verwacht op het Algemeen Bureau (maandagavond om de twee weken) en op de Algemene Vergadering (vrijdagavond om de twee weken).

- Wat houdt een verkiezing in?

Je zal jezelf moeten presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering (allemaal studentenvertegenwoordigers) en nadien een paar inhoudelijke vragen moeten beantwoorden. Je krijgt hiervoor voorbereidingstijd. Het neutraal kiescomité leidt de verkiezingen in goede banen. Dit zijn een paar personen die deels uit de huidige ploeg komen en deels uit de Algemene Vergadering. 

Eens je verkozen bent, ben je lid van het Algemeen Bureau, dit “is” Stura.

- Wanneer moet ik mij kandidaat stellen?

De deadline om je kandidaat te stellen is 7 mei 2020, 18 uur ( acht dagen voor de eigenlijke verkiezing). Je stuurt je kandidatuur naar neucom@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

- Wat moet er in mijn kandidatuur staan?

Je kandidatuur omvat je CV en een motivatiebrief waarin je toelicht waarom je een bepaald mandaat wil doen. Je stuurt je kandidatuur door naar neucom@stura.be met de vermelding “Kandidatuur mandaat 2020-2021 – voornaam achternaam” in het onderwerp van de mail.

- Nog vragen?

Stel ze gerust via mail op werving@stura.be.

Leden Neutraal kiescomité (NeuCom)

Het neutraal kiescomité (NeuCom) leidt de hele verkiezingsprocedure in goede banen

Eens alle leden van het NeuCom bekend zijn, zullen deze hier gepubliceerd worden.