Wat doet Stura? (oud)

Studentenraad KU Leuven is de officiële studentenraad van de KU Leuven. Stura is bevoegd voor de vertegenwoordiging van meer dan 55.000 KU Leuvenstudenten op het niveau van de instelling. Daarvoor stuurt ze studentenvertegenwoordigers af naar universitaire en Vlaamse organen. Stura wordt bestuurd door een raad van bestuur (RvB) van studentenvertegenwoordigers waarbij ze in haar werking wordt bijgestaan door 2 betaalde stafmedewerkers. De Studentenraad KU Leuven is opgericht voor de studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven sinds de integratie van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen in de universiteit. Het academiejaar 2013-2014 was haar eerste werkingsjaar.

Integratie KU Leuven

Bij aanvang van het academiejaar 2013-2014 integreerden de academische hogeschoolopleidingen in de KU Leuven. Dit betekent dat academische opleidingen zoals Industriele Ingenieurswetenschappen of Handelswetenschappen die aan hogescholen werden ingericht nu KU Leuven opleidingen zijn. De studenten in die opleidingen volgen de lessen op hun campus (bvb De Nayer-instituut in Sint-Katelijne Waver of GROEP T in Leuven), maar zijn officieel KU Leuvenstudenten geworden en krijgen dan ook een KU Leuvendiploma. Ook docenten zijn gewoon KU Leuven proffen. De KU Leuven is dus heel wat groter geworden en vooral ook geografisch volledig verspreid over Vlaanderen.

Stura KU Leuven of LOKO?

LOKO was vroeger de studentenraad van de KU Leuven. Omdat zij naast de vertegenwoordiging van de studenten ook heel wat activiteiten en verantwoordelijkheden heeft die aan de stad Leuven zijn gekoppeld (24-urenloop, Alma, Velo) werd besloten om de taken van LOKO te splitsen in 2 afzonderlijke studentenraden: LOKO en de Studentenraad KU Leuven.

Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven

De Studentenraad KU Leuven is nu dus de enige en officiële studentenraad van de universiteit KU Leuven. Ze vertegenwoordigt alle studenten van de nieuwe, uitgebreide KU Leuven, ongeacht of ze in Leuven, Brugge, Diepenbeek, etc studeren.

Per stad of locatie is er telkens een campusraad (in één of andere vorm), die alle studenten op die locatie vertegenwoordigt op vlak van sociale aangelegenheden, lokale activiteiten, etc.

Op de campussen met academische opleidingen is er ook telkens een lokale studentenraad die de academische studenten op die campus vertegenwoordigt en die zelf vertegenwoordigers afvaardigt naar de Studentenraad KU Leuven. In de praktijk is het weliswaar mogelijk dat bepaalde functies samenvallen.

De studentenraad van de KU Leuven vertegenwoordigt vooral op vlak van onderwijs, internationalisering, diversiteit, ICT, duurzaamheid, sport en cultuur.