Over Stura

De Studentenraad KU Leuven vertegenwoordigt alle studenten van de KU Leuven op universitair niveau, inclusief internationale studenten ongeacht of ze aan de campus in Leuven of aan een van de andere campussen studeren.

Via haar algemene vergadering, waarin de vertegenwoordigers van de faculteiten geraadpleegd worden, verdedigt de Studentenraad de verschillende belangen van de studenten aan de KU Leuven. Dit komt vooral neer op onderwijsmaterie. Een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven werkt bijvoorbeeld mee aan het Onderwijs- en Examenreglement (OER), denkt na over het studieverloop en de studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten, draagt bij aan het beleid rond onderwijskwaliteitszorg. Ook een mogelijke herindeling van het academiejaar ligt momenteel op tafel.

Naast onderwijsmaterie houdt de studentenraad zich ook bezig met het studenten-, duurzaamheids-, diversiteits-, internationaal en ICT-beleid aan de KU Leuven. Dit alles doet Stura KU Leuven in samenwerking met de verschillende campusraden op lokaal en regionaal niveau – dus in Brugge, Leuven, Brussel, Gent en op andere locaties – om bij te dragen aan het beleid van de KU Leuven.

Om de standpunten, die door de algemene vergadering gestemd worden, te verdedigen op universitair niveau, maken studentenvertegenwoordigers van Stura KU Leuven officieel deel uit van alle bestuurlijke organen van de KU Leuven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Raad van Bestuur, het Gemeenschappelijk Bureau en de Academische Raad als belangrijkste beslissingsorganen. Daarnaast zijn er de Onderwijsraad, Duurzaamheidsraad, Diversiteitsraad en de Raad voor Internationaal Beleid als voornaamste adviesorganen.

Wie zijn we?

Mandatarissen dragen bij aan de uitvoerende werking van Stura. Ze bereiden standpunten voor en verdedigen deze bij de KU Leuven.

Structuur

Hoe verloopt vertegenwoordiging aan de KU Leuven? Een overzicht van onze getrapte werking.

Legal

Op zoek naar onze legale informatie? Statuten en HR zijn hier terug te vinden.

Contact

Heb je een vraag, een probleem, of wil je graag iets kwijt? Contacteer ons hier!

Alumni

Ben je een oud-stuver? Op deze pagina vind je meer informatie voor onze alumni.