Loading…

Over Stura

De Studentenraad KU Leuven representeert alle studenten van de universiteit KU Leuven op universitair niveau, inclusief internationale studenten ongeacht of ze aan de campus in Leuven of aan een van de andere campussen studeren.

Via haar algemene vergadering, waarin de vertegenwoordigers van de faculteiten geraadpleegd worden, verdedigt de Studentenraad de verschillende belangen van de studenten aan de KU Leuven. Dit komt vooral neer op onderwijs materie. Een vertegenwoordiger van de Studentenraad KU Leuven werkt bijvoorbeeld mee aan het Onderwijs- en Examenreglement (OER), denkt na over het studieverloop en de studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten en draagt bij aan het beleid rond onderwijskwaliteitszorg.

Studentenvertegenwoordigers van de Studentenraad KU Leuven maken een officieel deel uit van alle bestuurlijke organen van de KU Leuven – ze zijn e.g. deel van de Raad van Bestuur, Academische Raad en het Gemeenschappelijk Bureau.

Bovendien reflecteert de Studentenraad KU Leuven ook op belangrijke thema’s als internationalisering en het verzekeren van diversiteit binnen de universitaire gemeenschap. Dit doet ze in samenwerking met de verschillende campusraden op lokaal en regionaal niveau – dus in Brugge, Leuven, Brussel, Gent en op andere locaties – om bij te dragen aan het sociaal- en cultureel beleid.

Onze website wordt momenteel geüpdatet. Zijn er fouten of ontbreekt er info? Stuur ons een e-mail.
info@stura.be