Facultaire Overlegorganen

De Algemene Vergadering van Stura werkt met een Facultair stemsysteem. Er zijn zestien Facultaire Overlegorganen die elk een team van enthousiaste studentenvertegenwoordigers groeperen. Zij staan voor alle studenten van hun faculteit en diens problemen klaar. Beslissingen die worden genomen op de Algemene Vergadering dienen zij terug te koppelen naar de achterban. De voorzitter van het Facultair Overlegorgaan zetelt in het Faculteitsbestuur, waardoor deze student voor alle studenten van de Faculteit een rechtstreekse spreekbuis is. Er vinden geregeld open onderwijsvergaderingen plaats, zodat studenten zelf input kunnen geven wanneer er standpunten bepaald moeten worden. Op deze manier kunnen standpunten beter worden gestaafd en worden dossiers door meer ogen en op een bredere manier bekeken. 

Groep Humane Wetenschappen

Canonica

Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht

canonica@stura.be

Facebook

CORaaL

Faculteit Letteren

coraal@stura.be

Facebook

FOPP

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

fopp@stura.be

Facebook

FORS

Faculteit Rechtsgeleerdheid & Criminologische Wetenschappen

fors@stura.be

Facebook

FOSO

Faculteit Sociale Wetenschappen

foso@stura.be

Facebook

Katechetika

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

katechetika@stura.be

Facebook

NFK

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

nfk@stura.be

Facebook

StEB

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

steb@stura.be

Facebook

Groep Biomedische Wetenschappen

FAGO

Faculteit Geneeskunde

fago@stura.be

Facebook

Farmaceutica

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

onderwijs@farmaceutica.be

Facebook

FOLK

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

folk@stura.be

Facebook

Groep Wetenschap en Technologie

LBK

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

lbk@stura.be

Facebook

OOR

Faculteit Wetenschappen

oor@stura.be

Facebook

StAr

Faculteit Architectuur

star@stura.be

Facebook

StII

Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

stii@stura.be

Website

VTK

Faculteit Ingenieurswetenschappen

vtk@stura.be

Facebook