Loading…

Reglement Rectorverkiezing 2017

Reglement betreffende de stemverdeling in de studentengeleding Art 1. Het stemgewicht dat krachtens artikel 4, § 1, 3° en § 2, van het reglement rectorverkiezingen toekomt aan de studenten van de KU Leuven, wordt omgeslagen over een even groot aantal kiespersonen die elk één stem uitbrengen. Art 2. De kiespersonen worden aangewezen door de Algemene […]

Bevraging / Questionnaire

For English, scroll down to here or, to go immediately to the questionnaire, click here. Na de papieren bevraging in de bibliotheken is het tijd voor een onlinebevraging naar aanleiding van de examens. Vul de bevraging in en maak kans op ontspannende prijzen (etenjes, een weekendje, filmtickets…). Dit is een andere bevraging dan die we […]

Studentenraad roept KU Leuven op om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen

Leuven – Op de Algemene Vergadering van 2 december 2016 hebben de facultaire studentenvertegenwoordigers van de KU Leuven beslist om de open brief van de actie ‘KU Leuven Fossil Free’ te onderschrijven. Deze actie, die opgestart is door studenten van de KU Leuven roept de KU Leuven op om niet langer te investeren in fossiele […]

Update herindeling academiejaar

Is het nu echt een optie dat de kerstexamens vervroegd worden onder het motto kerstvakantie voor iedereen? De universiteit heeft een werkgroep ingericht die een jaar lang de tijd krijgt om alle mogelijke opties voor de indeling van een academiejaar te onderzoeken en op te lijsten. In die werkgroep zitten ook vertegenwoordigers uit de studentenraad. […]

Onze website wordt momenteel geüpdatet. Zijn er fouten of ontbreekt er info? Stuur ons een e-mail.
info@stura.be