Loading…

liveblog

Kevin Seurs 20/04/201721:52

Het debat zit erop! Op naar de rectorverkiezing vanaf 9 mei!

Kevin Seurs 20/04/201721:51

Rik Torfs houdt het wel bij 2030, een jaar waarin de wereld heel anders zal zijn dan vandaag. Hij wil vier onderwerpen aansnijden die onvermijdelijk aan bod blijven komen: ethiek, authenticiteit, communicatie en essentie.

Kevin Seurs 20/04/201721:45

Luc Sels vindt 2030 te dichtbij en wil kijken naar 2035 en 2040. We moeten fier zijn op de KU Leuven; ervan uitgaan dat kiezen voor de KU Leuven zij het als docent, student… een goede keuze is. Hij ziet echter dringende vraagstukken tegen 2040, onder meer de financiering van de universiteiten. We mogen die financiering niet als een evidentie zien. We moeten ook evolueren naar een onderwijs van de toekomst, maar voortbouwend op onze rijke traditie. Alle kamers van dit grote huis moeten ook de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen.

Kevin Seurs 20/04/201721:41

Closing statements: waar staat de universiteit in 2030 als u rector wordt?

Kevin Seurs 20/04/201721:35

Wat met de indeling van het academiejaar? Rik Torfs is alvast geen voorstander van een modulair systeem zoals aan de UHasselt. Sels wil vooral opleidingen meer vrijheid geven in de manier waarop ze hun opleiding structureren.

Kevin Seurs 20/04/201721:32

We moeten ons niet tegen het Engels verzetten, zegt Torfs, maar we moeten het Nederlands als academische taal ook bewaren.

Kevin Seurs 20/04/201721:22

Sels vindt de stelling een evidentie: wie aan de KU Leuven studeert heeft voor de KU Leuven gekozen. Ook hij kiest voor de KU Leuven en wil er zijn rol opnemen. De vraag die hij wil stellen is: wie kiest nog niet voor de KU Leuven. Hij snijdt opnieuw het diversiteitsvraagstuk aan, maar ook internationalisering: we moeten onze instelling ook op het internationale forum bekender maken.

Kevin Seurs 20/04/201721:13

Het is tijd voor de laatste stelling, opnieuw een van Rik Torfs: Onze studenten willen niet zomaar een diploma van een universiteit maar van de KU Leuven.

Kevin Seurs 20/04/201721:05

Rik Torfs geeft aan dat studenten aan de KU Leuven niet enkel inspraak hebben, maar medebestuurders zijn. Luc Sels wil echter verder gaan en de studentenvertegenwoordiger in het Gemeenschappelijk Bureau een officieel lid maken.

Kevin Seurs 20/04/201720:59

De Online Studentenbevraging past in haar huidige vorm niet meer in de visie op kwaliteitszorg van de KU Leuven en moet geactualiseerd worden, zegt Rik Torfs. Hij is voorstander van een meer kwalitatieve, eerder dan een kwantitatieve bevraging.

Kevin Seurs 20/04/201720:54

Sels vindt dat de combinatie onderwijzer-onderzoeker gecombineerd moet kunnen blijven worden, maar vindt dat een te eenvoudig antwoord. Kandidaten voor een aanstelling zouden niet beoordeeld mogen worden in een gesprek, maar moeten een dag lang gevolgd worden om een goede inschatting van hun didactische kwaliteiten te kunnen maken.

Kevin Seurs 20/04/201720:51

Typisch aan de academicus is volgens Torfs dat hij bezig is aan onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Dat is het profiel dat de KU Leuven zoekt. Ze moeten dat echter niet in dezelfde mate zijn en ook binnen de loopbaan kunnen de verhoudingen fluctueren. Ook niet alle onderwijsvormen zijn voor iedere persoon geschikt. Niemand moet volmaakt zijn, maar ingezet worden waar ze sterk zijn.

Kevin Seurs 20/04/201720:46

Sels is volgens Torfs een man van plannen die uitgerold moeten worden. Ook hij is bereid te werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, maar het gaat om een politiek compromis dat de KU Leuven zou opvolgen; we moeten innovatiever durven zijn.

Kevin Seurs 20/04/201720:41

De Academische Raad, die zich bezighoudt met de actuele zaken, moet volgens Sels geflankeerd worden door een forum dat op de lange termijn kan denken met het oog op continuïteit, groei en bloei. Op die manier kan verder gegroeid worden dan vier jaar. Hij pleit ervoor dat de KU Leuven de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN onderschrijft.

Kevin Seurs 20/04/201720:38

Luc Sels toont zijn tweede stelling: KU Leuven vormt studenten voor het leven en zichzelf voor de komende vier jaar.

Kevin Seurs 20/04/201720:28

Luc Sels zou een rector zijn die minder snel zelf zou reageren, maar onmiddellijk experten zou inzetten. De talenten die we daar hebben moeten maximaal ingezet worden en niet bij een rector blijven; het is een collectieve boodschap.

Kevin Seurs 20/04/201720:17

Torfs vindt het beter af en toe een uitschuiver te maken dan absoluut te willen voorkomen er een te kunnen maken. Sels zegt niet in te willen zetten op voorzichtigheid, maar op geduld.

Kevin Seurs 20/04/201720:11

De vluchtigheid van communicatie en snelle opiniëring dreigt de unieke positie van de universiteit te compromitteren, zegt Luc Sels. We mogen de unieke positie van de universiteit niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het kennismonopolie heeft de universiteit niet meer.

Kevin Seurs 20/04/201720:06

Torfs gelooft in een universiteit met sterke campussen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een universiteit is onderwijs, onderzoek en dienstverlening en dat laatste kan vele vormen aannemen. Bij momenten van vertwijfeling moet de universiteit een plek zijn waar vertrouwen geschonken wordt, ondanks een veelheid van aanwezige meningen. Intern moet er vertrouwen zijn en extern moet men op ons kunnen vertrouwen.

Kevin Seurs 20/04/201720:01

De state-of-the-art leercentra in het buitenland zijn 24/7 geopend; dat geldt voorlopig nog niet aan de KU Leuven. Sels wilt niet beloven dat te realiseren, maar kent de verlanglijst van de studenten en wil met hen prioriteiten stellen in wat verwezenlijkt moet worden. Torfs vindt ook inzetten op andere manieren om studenten te laten interageren met elkaar belangrijk.

Kevin Seurs 20/04/201719:58

Luc Sels geeft aan dat hij graag een vrouwelijke kandidaat vooraan had zien zitten vanavond.

Kevin Seurs 20/04/201719:57

Torfs is geen voorstander van quota; wel van verkiezingen. Wat hij absoluut wil rechthouden is de democratie aan de universiteit. Democratie en emancipatie gaan volgens hem hand in hand; democratie is zelf een vorm van emancipatie.

Kevin Seurs 20/04/201719:55

Een vraag vanuit het panel: hoever willen de kandidaten erin gaan om in te zetten op een bestuursploeg en een studentenpopulatie die de maatschappij weerspiegelt? Sels vindt dat voor een universiteit gelijke regels zouden moeten gelden als voor beursgenoteerde bedrijven: minstens een derde van de bestuursploeg moeten vrouwen zijn. Genderquota in een bestuursorgaan zijn volgens hem gerechtvaardigd; bij aanstellingen ziet hij er net problemen in.

Kevin Seurs 20/04/201719:51

De KU Leuvenauditoria zijn blank en wit in Leuven, zegt Sels. Dat is veel minder zo in Brussel en Antwerpen; enkel daarom is de integratie al een verrijking geweest. Diversiteit in de studentenpopulatie is een werf die hij samen met de studentenraad wil aanpakken. Hij wil ook inzetten op genderpariteit binnen de bestuursploeg; volgens hem een krachtig signaal.

Kevin Seurs 20/04/201719:47

Diversiteit is een belangrijk onderdeel geweest in het beleid van de afgelopen jaren met een eerste vicerector bevoegd voor dat specifieke domein, zegt Rik Torfs. Diversiteit is niet iets wat om de cijfers gedaan moet worden. Jongeren met een migratie-achtergrond moet aan de hand van rolmodellen getoond worden welke mogelijkheden hen opwachten aan de universiteit.

Kevin Seurs 20/04/201719:40

Luc Sels lanceert een oproep om het gesprek aan te gaan met de mensen van zijn faculteit en op die manier zijn stijl te beoordelen. Hij hecht wel degelijk belang aan het principe van subsidiariteit.

Kevin Seurs 20/04/201719:38

“Je blijft iemand die organisatiedeskundige is en ontzettend veel verwacht van structuurwijzigingen”, zegt Rik Torfs over Luc Sels.

Kevin Seurs 20/04/201719:37

Rik Torfs wijst op enkele verschillen tussen hem en Sels. Er wachten wel degelijk transformaties: een uitgebreide academische raad, een wijziging van het organiek reglement, een nieuwe dienst interdisciplinariteit… De interuniversitaire samenwerking verloopt goed volgens hem, het gezamenlijk eredoctoraat dat met de UGent werd uitgereikt aan Angela Merkel is daar volgens hem het toonbeeld van. Ook de versoepeling van de taalwetgeving was een gezamenlijke strijd. Op bepaalde ogenblikken zijn er echter wel andere belangen: een faculteit psychologie aan de UHasselt is volgens hem bijvoorbeeld uit den boze. Samenwerken wanneer het moet, maar de verschillen naar voren brengen wanneer die er zijn.

Kevin Seurs 20/04/201719:31

Ook binnen de universiteit moet men volgens Sels meer interageren. De universiteit bestaat volgens Sels vandaag te veel uit drie universiteiten: de groepen staan te zeer op zichzelf. Ook binnen Vlaanderen moeten we opletten voor een “KU Leuven first”-retoriek.

Kevin Seurs 20/04/201719:28

Luc Sels introduceert zijn eerste stelling: Ontdek jezelf, interageer met de wereld. Een instelling moet zich voortdurend afmeten aan andere instellingen en moet zich afspiegelen aan de ruimere samenleving. Internationalisering was een belangrijke component in zijn facultair beleid. Hij wil een lans breken om opnieuw volop te investeren in een “Zuidbeleid”: herinvesteren, niet terugtreden.

Kevin Seurs 20/04/201719:21

Waarom wil Luc Sels rector worden? Dat is de verkeerde vraag; de verkiezing draait niet rond hem als persoon. Zijn kandidatuur is ook geen oppositiestrategie; Sels heeft respect voor de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren. Hij belooft geen drastische veranderingen; geen revolutionaire transformatie.

Kevin Seurs 20/04/201719:18

Luc Sels rakelt herinnering op aan zijn verkiezing als decaan. Zijn prioriteit bij zijn toenmalige verkiezing was internationalisering en inzetten op de studentenwerking aan zijn faculteit. Hij wilde van Ekonomika een partner van de faculteit maken.

Kevin Seurs 20/04/201719:15

Het woord is nu aan professor Luc Sels, “de uitdager”.

Kevin Seurs 20/04/201719:10

Rik Torfs gelooft niet in een rector die de universiteit aanstuurt. De aansturing komt vanuit de basis.

Kevin Seurs 20/04/201719:09

Rik Torfs contrasteert zijn ervaring als studentenvertegenwoordiger met het model van medebestuur dat vandaag aan de KU Leuven geldt.

Kevin Seurs 20/04/201719:07

Professor Rik Torfs, huidig rector, krijgt als eerste het woord en stelt zichzelf voor.

Kevin Seurs 20/04/201719:06

Onze voorzitster opent het debat! Volg de livestream via https://goo.gl/zLOhi4.

Florian Smeyers 20/04/201718:24

We zijn er bijna klaar voor, binnen een halfuur starten we!

Onze website wordt momenteel geüpdatet. Zijn er fouten of ontbreekt er info? Stuur ons een e-mail.
info@stura.be