Bevraging Inschrijvingsgelden voor non-EER Studenten

Wat houden die verhogingen precies in?

In 2014 besloot de Vlaamse overheid enkele aanpassingen rond de inschrijvingsgelden door te voeren. Naast de verhoging naar €922,30 voor alle Europese studenten, werd ook beslist dat er géén limiet meer zou liggen op de inschrijvingsgelden voor studenten afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De achterliggende redenering luidt dat deze studenten geen belastingen betalen die bijdragen aan de EER.

 

De KU Leuven introduceerde daarop drie mogelijke categorieën verhoogde inschrijvingsgelden, €1750, €3500 en €6000. Faculteiten mochten vervolgens helemaal zelf kiezen welk tarief zij voor niet-EER studenten hanteerden. Vier jaar na de wetsaanpassing verhoogden zo 11 van de 16 faculteiten minstens één van hun programma’s. Merk op dat dit dus sinds 2014 een langer proces is, eerder dan een plotse verhoging dit academiejaar.

 

 

Waarom laait de discussie nu op?

Op twee niveaus worden de inschrijvingsgelden in een nieuw licht bekeken. Ten eerste biedt het beleidsplan 2017-2021 een invalshoek: de KU Leuven wil zich richten op meer en betere internationale studenten, terwijl ze ook inzet op een grote diversiteit aan studenten.

 

Het is binnen die denklijn dat de KU Leuven nu bekijkt of ze de inschrijvingsgelden voor niet-EER studenten wil vaststellen op één gestandaardiseerd, verhoogd bedrag. Deze maatregel moet duidelijkheid bieden, zowel voor inkomende studenten als voor marketingdoeleinden, en moet extra middelen binnenbrengen om de KU Leuven verder Truly International te maken.

 

 

De tweede visie staat kritisch tegenover de idee van verhoogde inschrijvingsgelden voor niet-EER studenten. De vraag wordt opgeworpen of de diversiteit aan de KU Leuven niet zal lijden onder de verhogingen en of dit wel een effectieve manier is om betere studenten aan te trekken.

 

 

Wat voor plan ligt momenteel op tafel?

Zoals hierboven vermeld, bekijkt de KU Leuven of de inschrijvingsgelden omgevormd kunnen worden naar één gestandaardiseerd universiteitsbreed bedrag. Hoe hoog of laag dat bedrag is, staat momenteel nog niet vast.

 

 

Om tegemoet te komen aan de faculteiten die momenteel geen verhogingen invoerden én om in diversiteit te blijven voorzien, wordt een aanvullend waiver- of beurzensysteem geïnstalleerd. Studenten zouden een beurs kunnen ontvangen op basis van vooraf bepaalde criteria, bijvoorbeeld hun socio-economische situatie of academische excellentie binnen hun opleiding. Deze kenmerken staan nog niet vast, al lijkt het wel zo dat elke faculteit grotendeels voor zichzelf zal kunnen beslissen.

 

Het is hierbij belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de beslissing ruim voor de start van het nieuwe academiejaar gemaakt moet worden. Zodoende is het eerste jaar met mogelijke nieuwe veranderingen het academiejaar 2020-2021. 

 

Over hoeveel studenten gaat het?

Het gaat enkel over studenten die afkomstig zijn van buiten de Europese Economische Ruimte, in een bachelor- of initieel masterprogramma. Ook hier zijn er echter enkele studenten die geen verhoogde inschrijvingsgelden betalen:

 

  • Studenten met een vluchtelingenstatus

  • Studenten die familielid zijn van een onderdaan van de Europese Economische Ruimte

  • Studenten die al een onafgebroken jaar in België wonen zonder het gebruik van een werk- of studievisum

  • Studenten die in het midden van een opleiding zitten wanneer de inschrijvingsgelden worden verhoogd

 

In academiejaar 2018-2019 betaalden 1291 van de 5000 niet-EER studenten een verhoogd tarief, oftewel ruwweg een vierde van alle niet-EER studenten. Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat dit aantal voelbaar zal toenemen de komende jaren, aangezien de laatste uitzonderingscategorie minder en minder zal voorkomen.

 

 

 

Ik wil de discussie volledig voeren vooraleer ik de bevraging invul!

Graag! Elke faculteit heeft een eigen Facultair Overlegorgaan (FO) dat zich bezighoudt met studentenvertegenwoordiging. De discussie rond de inschrijvingsgelden wordt er ongetwijfeld nog gevoerd. Hieronder vind je alvast de vergaderingen rond het thema per faculteit, aangevuld met de contactgegevens van alle FO’s.

Het verslag van het vorige debatmoment vind je hier!

 

Faculteit

FO

Datum en tijdstip

Plaats

Bio-ingenieurswetenschappen

LBK

18 maart, 19u

LAND 00.210

Sociale Wetenschappen

FOSO

27 maart, 12u

SW 02.55

Letteren

CORaaL

TBA

TBA

Wetenschappen

OOR

TBA

TBA