Loading…

Facultaire Overlegorganen

Humane Wetenschappen
Katechetika Theologie en Religiewetenschappen
NFK Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
Canonica Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht
FORS Rechtsgeleerdheid
STEB Economie en Bedrijfswetenschappen
FOSO Sociale Wetenschappen
CORaaL Letteren
FOPP Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Wetenschap & Technologie
OOR Wetenschappen
VTK Ingenieurswetenschappen
LBK Bio-Ingenieurswetenschappen
StII Industriële Ingenieurswetenschappen
StAR (Brussel, Gent) Architectuur
Biomedische Wetenschappen
FAGO Geneeskunde
Farmaceutica Farmaceutische Wetenschappen
FOLK Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Onze website wordt momenteel geüpdatet. Zijn er fouten of ontbreekt er info? Stuur ons een e-mail.
info@stura.be