COBRA Tool Verslag

Verslag

Niet alleen het gesprek zelf, maar ook de rapportering is een van groot belang in  COBRA. Het is immers op basis van het verslag en dat van de andere actoren (docenten en medewerkers) dat de POC actiepunten zal formuleren om eventuele werkpunten aan te pakken die werden aangekaart. Het verslag van de POC-bespreking vormt op zijn beurt, samen met dat van de andere opleidingen, input voor een bespreking op de faculteitsraad.

Voor het verslag kunnen volgende tips zeker helpen. Deze tips hebben we geformuleerd uit ervaring van voorgaande COBRA-gesprekken, maar het kan natuurlijk wel zijn dat er facultaire verschillen zijn. Toets dit dus zeker af bij jouw COBRA-medewerker

  •       Projecteer je notities tijdens het gesprek. Het verslag wordt immers voor het grootste deel tijdens het gesprek geschreven. Dit is trouwens ook handig voor de moderator om de belangrijkste elementen uit de discussie te kunnen volgen
  •           De verslaggever denkt tijdens het schrijven van het verslag best na over wie het verslag zal lezen.
  •       Sta voldoende stil bij de zaken die worden neergeschreven. Vraag regelmatig aan de studenten of het juist wordt weergegeven.
  •     Voor de motivering van de eindconclusie werk je best in groep een formulering uit, het is immers belangrijk dat iedereen zich hierin kan vinden.
  •     Houd in het verslag vooral de focus op elementen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. In het gesprek kunnen ook andere zaken aan bod komen, maar rapporteer enkel die zaken die relevant zijn voor de gehele opleiding. Noteer reflecties, concrete voorbeelden van sterke praktijken en mogelijkheden tot verbetering, die op basis van het gesprek naar boven komen.
  •       Vergeet zeker niet de algemene gegevens te vermelden (datum, aantal deelnemers, welke opleiding en welke fase)