Visie op Studentenparticipatie

Posted Posted in Dossiers, Werking

Leuven – Dinsdag 13 maart buigt de Commissie voor Onderwijs zich over het dossier van de studentenparticipatie in het hoger onderwijs. In mei vorig academiejaar heeft de VLOR een nota uitgebracht rond studentenparticipatie in het beleid. De Studentenraad KU Leuven heeft naar aanleiding van deze nota gereflecteerd over de uitdagingen binnen de studentenvertegenwoordiging en nam […]

“Stura, wake up?” Wij zijn nooit gaan slapen

Posted Posted in Werking

Wij zijn blij dat de redactie van Veto, net als wij, bezorgd is over het dossier ‘Herindeling Academiejaar’. Het is een complex gegeven waarbij er getracht wordt een incentive te bieden om onderwijsvernieuwing te scheppen en tegelijkertijd iedereen, studenten, docenten, technische en ondersteunende medewerkers tevreden te stellen. Graag zouden we vanuit de studentenraad enkele kanttekeningen […]