“Stura, wake up?” Wij zijn nooit gaan slapen

Posted on Posted in Werking

Wij zijn blij dat de redactie van Veto, net als wij, bezorgd is over het dossier ‘Herindeling Academiejaar’. Het is een complex gegeven waarbij er getracht wordt een incentive te bieden om onderwijsvernieuwing te scheppen en tegelijkertijd iedereen, studenten, docenten, technische en ondersteunende medewerkers tevreden te stellen. Graag zouden we vanuit de studentenraad enkele kanttekeningen […]

Reglement Rectorverkiezing 2017

Posted on Posted in Rectorverkiezing

Reglement betreffende de stemverdeling in de studentengeleding Art 1. Het stemgewicht dat krachtens artikel 4, § 1, 3° en § 2, van het reglement rectorverkiezingen toekomt aan de studenten van de KU Leuven, wordt omgeslagen over een even groot aantal kiespersonen die elk één stem uitbrengen. Art 2. De kiespersonen worden aangewezen door de Algemene […]