Reglement Rectorverkiezing 2017

Posted Posted in Rectorverkiezing

Reglement betreffende de stemverdeling in de studentengeleding Art 1. Het stemgewicht dat krachtens artikel 4, § 1, 3° en § 2, van het reglement rectorverkiezingen toekomt aan de studenten van de KU Leuven, wordt omgeslagen over een even groot aantal kiespersonen die elk één stem uitbrengen. Art 2. De kiespersonen worden aangewezen door de Algemene […]

Update herindeling academiejaar

Posted Posted in Dossiers

Is het nu echt een optie dat de kerstexamens vervroegd worden onder het motto kerstvakantie voor iedereen? De universiteit heeft een werkgroep ingericht die een jaar lang de tijd krijgt om alle mogelijke opties voor de indeling van een academiejaar te onderzoeken en op te lijsten. In die werkgroep zitten ook vertegenwoordigers uit de studentenraad. […]