Wie zijn we

alumni_zonderachtergrond2

Andries Verslyppe

Andries Verslyppe behaalde in 2012-2013 zijn master diploma filosofie en in 2014-2015 de master Vergelijkende en Internationale Politiek. Als studentenvertegenwoordiger was hij onder andere preses van NFK, onderwijsraadmandataris in LOKO (voor de integratie), deelstuvoraadmandataris in LOKO (na de integratie) en voorzitter en ondervoorzitter van de Studentenraad KU Leuven. Nu werkt hij als stafmedewerker kwaliteitszorg in de Cel Opvolging Onderwijskwaliteit aan de KU Leuven.

Inge Geerardyn

Inge Geerardyn ging het na haar jaar als ondervoorzitter van LOKO (2011-2012) en haar jaar als stafmedewerker bij de Studentenraad KU Leuven (2013-2014) opnieuw niet heel ver zoeken: sinds augustus 2014 is ze beleidsmedewerker aan de Dienst Onderwijsbeleid en -kwaliteit van de KU Leuven. Haar passie voor onderwijs en kwaliteitszorg die ze reeds kon botvieren in de Onderwijsraad en Academische Raad en op ’s Meiers 5 zal ze nu ten volle benutten om de nakende instellingsreview van de KU Leuven in goede banen te leiden.

Patrick Van den Bosch (voorzitter)

Patrick Van den Bosch is afgestudeerd als licentiaat geschiedenis. Hij was bij LOKO actief vanaf 2004 waar hij LOKO-Kringaad vertegenwoordigde bij VVS en later ook bij de associatiestudentenraad StAL. Vanaf 2006-2007 was hij gedurende twee jaar actief als (eerste voltijdse) stafmedewerker bij LOKO. Momenteel is hij stafmedewerker kwaliteitszorg bij de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad.

Rien Hoeyberghs  (secretaris)

Rien Hoeyberghs studeerde in 2014 af als burgerlijk ingenieur in verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen. In zijn periode als burgie was hij onder andere onderwijsverantwoordelijke en praeses bij VTK. Daarna was hij in het jaar 2013-2014 voorzitter van LOKO. Nu werkt hij zijn master in de beleidseconomie af en is hij studentenvertegenwoordiger in de RvB van Acco en Alma.

Bert Willems (penningmeester)

Bert Willems was in 2008 – 2009 preses van EOOS. In het daaropvolgende academiejaar was hij coördinator van LOKO International. Hij is echter blijven plakken in de wereld van de universitaire internationalisering en is sinds 2011 werkzaam als credential evaluator voor Centraal- en Oost-Europa op de dienst International Admissions van de KU Leuven.

Maarten Gerard

Maarten Gerard was van 2005 tot 2008 actief bij Politika. Ook bij LOKO heeft hij al vele watertjes doorzwommen als achtereenvolgens studentenvertegenwoordiger bij Alma, onderwijsraad en als ondervoorzitter van LOKO (2007-2008). Momenteel werkt Maarten bij IDEA Consult als Senior onderzoeker in arbeidsmarkt en socio-economisch beleid.

Jannes Motmans

Jannes Motmans volgde in zijn eerste LOKO jaar Bert Willems op als Coördinator Internationaal (2010 – 2011) en beklede daarnaast ook nog enkele postjes rond internationalisering bij StAL en VVS. Het academiejaar erop ondersteunde hij het nieuwe bestuur in de hoedanigheid als stafmedewerker centraal en sociaal. Tussen augustus 2013 en oktober 2014 was hij aan de slag als stafmedewerker kwaliteitszorg bij VLUHR. Vanaf 1 november gaat hij opnieuw de internationale toer op: deze keer als stafmedewerker ontwikkelingssamenwerking aan de VUB.

Jelle Mampaey

Jelle Mampaey studeerde Taalkunde aan de KU Leuven. Hij was in het academiejaar 2009-2010 preses van studentenvereniging Babylon en belandde zo op de Algemene Vergadering van LOKO. Nadien deed hij ‘Extern Beleid’ bij LOKO en was hij hoofdredacteur bij Veto. Momenteel is Jelle actief als journalist bij Metro.