Studentenraad KU Leuven

Vormingen

Stura biedt vormingen aan voor alle stuvers. Er zijn vormingen van verschillende niveaus, zowel voor de beginnende stuvers als voor de oude rotten. Het gaat om introductiesessies zoals bijvoorbeeld How to POC en Stura 101 maar ook om diep inhoudelijke sessies zoals bijvoorbeeld Financiering Hoger Onderwijs. Ze worden steeds zo interactief mogelijk gegeven, want droge materie is soms nogal saai (denk maar aan die ene prof die de PowerPoint afleest waardoor je gegarandeerd in slaap valt). Hieronder vind je een overzicht met alle vormingen die Stura aanbiedt:

How to POC?

Hierbij wordt eerst wat uitleg gegeven over wat een POC nu juist is, daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag tijdens de simulatie van een POC.

Stura 101

In deze sessie worden de basics van Stura uitgelegd: wat doet Stura nu precies, op welke manier, wie doet dat allemaal en wanneer? Hoe staat Stura in contact met de POC’s, FO’s etc.?

Dossiers

Dit kunnen verschillende sessies zijn: ofwel gaan we diep in op 1 bepaald dossier, ofwel wordt de algemene kennis over lopende dossiers bijgeschaafd, afhankelijk van jullie noden.

Cobra: vorming gespreksleiders

Voor de COBRA-gesprekken wordt er beroep gedaan op stuvers om de gesprekken te leiden, in de vorming worden vooral technieken aangeleerd over hoe je een gesprek kunt leiden en hoe je met verschillende personen kunt omgaan, wat er allemaal voorbereid moet worden, etc. 

ECTS-fiches

Wil je (bijvoorbeeld met je mede-POC-studenten) graag eens meer uitleg over die zo vaak aangehaalde ECTS-fiches? Waarvoor staat ECTS eigenlijk? Wat is de impact ervan?

Structuur KU Leuven

Zeggen begrippen als subsidiariteit, GeBu, Faculteitsraad en Groepsbestuur je niets? In deze sessie gaan we dieper in op het kluwen dat de KU Leuven precies is. Er wordt ingezoomd op de beslissingsprocessen en ondertussen vertellen we ook nog de laatste nieuwe weetjes!

Debat

Ooit al eens in debat willen gaan met je proffen en decaan over een zelfgekozen thema? Of is je ultieme droom om onze rector het vuur aan de schenen te leggen?

Alles kan!
Samen met de Studentenraad KU Leuven kies je je ultieme locatie uit en een goeie moderator, wij voorzien promo en een drankje achteraf! Weet je niet goed hoe je zoiets voorbereid? Geen probleem. Wij hebben een hoop voorbeeldstellingen liggen!

Take a break, be a stuver!

Bij stura geldt af en toe gewoon: what you see is what you get.

Je bent een studentenvertegenwoordiger en je wilt wat. Wat wil je? Koffie en input van de studenten. Dat is vanzelfsprekend. Met de leuze, u vraagt wij draaien, komt stura je met plezier en op een door u gekozen plek koffie bezorgen. Nergens kan zo goed gekeuveld worden als over een lekker kopje koffie, een ideale plek om de studenten naar hun mening te vragen over belangrijke, of minder belangrijke, dossiers aan onze universiteit.

Een welverdiende 8 voor de warme koffie en een dikke 9 voor sfeer en gezelligheid verzekerd.

Open Onderwijsvergadering

Een open onderwijsvergadering is het moment om bijvoorbeeld de agenda van je volgende vergadering te bespreken of om na te denken over een bepaald thema. De Studentenraad KU Leuven helpt je met het reserveren van een lokaal, de uitnodiging te versturen naar alle studenten en afhankelijk van het tijdstip kan er een hapje en een drankje voorzien worden. Aan de inhoudelijke kant staan we klaar om je te ondersteunen met het opstellen van een agenda en met het maken van de nota’s.

Alumni betrekken

Een heel unieke en zeer waardevolle kijk, krijg je van alumni: zij die de hele opleiding achter de rug hebben en ondertussen in de praktijk staan. Alumni-stuvers kennen bovendien vaak het besluitvormingsproces van systemen waar jullie nu inzitten.

Je kan ijveren voor een vaste plaats voor een alumnus in de POC, zoals op sommige plaatsen al gebeurt, en alumni kunnen uitgenodigd worden op de open-onderwijsvergaderingen. Ook aparte activiteiten voor alumni zoals kaas- en wijnavond, een weekend of bevragingen zijn mogelijk.

Om de band met jullie voorgangers te versterken, kunnen wij helpen bij het uitdenken van concepten, ondersteunen bij bevragingen….

Hearing

Tijd voor reflectie, nood aan een frisse kijk, op zoek naar vernieuwing? Bij een hearing worden random studenten uit een opleiding of faculteit geselecteerd om in kleine groep samen te zitten rond welbepaalde thema’s.

De studentenraad kan helpen bij de selectie, de zoektocht naar lokalen, catering, en meer inhoudelijk bij het opstellen van de agenda en eventuele beginvragen.

Interfacultaire of interuniversitaire uitwisseling

Ga eens bij de buren kijken! Hoe doen je collega-stuvers het aan een andere faculteit of universiteit?

Hoeveel inspraak hebben de studenten daar? Wat met oriëntering en flexibilisering? Hoeveel kost studeren er?

Een bezoek aan een andere universiteit of gasten over de vloer is een mooie aanleiding om te overleggen, inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen.

Kan de studentenraad je helpen met contacten te leggen, vervoer te regelen, een uitnodiging op te stellen, subsidies aan te vragen? Wij bekijken je vraag op maat.

Uitwisselingssessies

Bij dit soort sessies gaan jullie zelf aan de slag. Het onderwerp kan heel variabel zijn: hoe ervaren jullie het stuver-zijn, hoe ziet jullie (P)OC of FO eruit, hoe pak je problemen aan,… Het belangrijkste is dus dat er tips and tricks aan elkaar worden meegegeven, hier komen vaak dingen naar boven die vanzelfsprekend lijken maar het niet altijd zijn. 

Vormingsdag

En waarom geen hele dag? Bied je stuvers een dag met vormingssessies aan, afgesloten met een leuke receptie. Dit wordt aangeboden binnen het haalbare. Je kan je eigen samenstelling van vormingen maken.

Vormingen op maat

Er worden ook steeds nieuwe vormingen in elkaar gestoken door de stafmedewerker, op aanvraag wordt een sessie op maat gemaakt afhankelijk van de wensen en noden van de deelnemers.

Handleidingen

Stuver voor beginners

Link

Zin en onzin van het OER

Link

COBRA 2.0

Link